3

שֵׁם עֶצֶם

שֵׁם עֶצֶם

שם עצם + שם תואר

שֵׁם עֶצֶם

על חוף הים באילת

כתבו: זה, זאת, אלה