לוחות נבחרים בהשמעת קריינים מקצועיים להגייה רהוטה

פָּעַל

א-1

פָּעַל

א-4

פָּעַל

א-5

נִפְעַל

ב-1

נִפְעַל

ב-4

נִפְעַל

ב-7

פִּיעֵל [פִּעֵל]

ג-1

פִּיעֵל [פִּעֵל]

ג-4

פִּיעֵל [פִּעֵל]

ג-10

פּוּעַל [פֻּעַל]

ד-1

פּוּעַל [פֻּעַל]

ד-3

פּוּעַל [פֻּעַל]

ד-5

הִתְפַּעֵל

ה-1

הִתְפַּעֵל

ה-3

הִתְפַּעֵל

ה-9

הִפְעִיל

ו-1

הִפְעִיל

ו-4

הִפְעִיל

ו-6

הוּפְעַל [הֻפְעַל]

ז-1

הוּפְעַל [הֻפְעַל]

ז-8

הוּפְעַל [הֻפְעַל]

ז-10