הַפֶּתֶק

hebrew_learn_ulpan_07-00

ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_07-01
hebrew_learn_ulpan_07-02

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_07-03

ב. כתבו שאלות:

hebrew_learn_ulpan_07-04

מילות הזמן - תמיד, לפעמים,
בדרך כלל, אף פעם לא...

בחור שומר מסורת

hebrew_learn_ulpan_07-05

א. כתבו מה יצחק פרידמן עושה ומתי:

hebrew_learn_ulpan_07-06

ב. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_07-08

ג. השלימו את הפועל בצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_07-09

ד. כתבו משפטים לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_07-10

המספר המונה 10-1

hebrew_learn_ulpan_07-11
hebrew_learn_ulpan_07-11A

יש חדש!

hebrew_learn_ulpan_07-12

א. כתבו שאלות:

hebrew_learn_ulpan_07-13

ב. השלימו את המספרים במילים:

hebrew_learn_ulpan_07-14

ג. כתבו במחברת מה יש בדירה שלכם:

hebrew_learn_ulpan_07-14A

המספר הסתמי - נקבה

כתבו את המספרים במילים:

hebrew_learn_ulpan_07-15
hebrew_learn_ulpan_07-16