ל... יש / אין

מן המיתולוגיה

hebrew_learn_ulpan_08-00

ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_08-01

למי יש/אין? ל...  איפה יש/אין? ב, על, מול, על-יד...

hebrew_learn_ulpan_08-02

א. השלימו: ל / ב

hebrew_learn_ulpan_08-03

ב. כתבו שאלות: למי יש/אין...? איפה יש/אין...?

hebrew_learn_ulpan_08-04

מצפון ל...  מדרום ל...

hebrew_learn_ulpan_08-05

איפה נמצא/ת? כתבו לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_08-06
68, 83

יש לי  אין לי

hebrew_learn_ulpan_08-07
hebrew_learn_ulpan_08-08

א. קראו את השיחה: במקום רוני - רותי, ובמקום אימא - אבא.

ב. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_08-09

ג. השלימו: ל, לי, ל, ל, לו...

hebrew_learn_ulpan_08-10

ד. כתבו על המשפחה שלכם: השתמשו בְּ: יש לי, אין לי, הַ ____ שלי

hebrew_learn_ulpan_08-12

הודעה ופתק

hebrew_learn_ulpan_08-13

כתבו נכון או לא נכון:

hebrew_learn_ulpan_08-14
hebrew_learn_ulpan_08-15

כתבו נכון או לא נכון:

hebrew_learn_ulpan_08-16

ג. השלימו את המשפטים במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_08-17

ד. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_08-18

ה. השלימו את הפועל בצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_08-19

ו. השלימו את מילות היחס:

hebrew_learn_ulpan_08-20

ז. השלימו את המשפטים במילים:

hebrew_learn_ulpan_08-21
hebrew_learn_ulpan_08-22

ח. כתבו הפכים:

hebrew_learn_ulpan_08-23