ITLBAS_2022_v1

בשיעור זה נלמד:

- לבקש ולתת מידע על עצמך: שם, ארץ/עיר מוצא, גיל, מצב משפחתי

- לדבר על המשפחה

רקע: דוידֶה אֶספּוֹסִיטו מדבר עם סוקרת בשדה התעופה, הממלאה את פרטיו האישיים לקראת נסיעתו הקרובה.

Uomo גבר

Donna אישה

סְלח לי, איך קוראים לך?

Scusi, come si chiama?

קוראים לי דוידֶה אספוסיטו.

Mi chiamo Davide Esposito.

מאיפה אתה?

Di dov'è?

אני איטלקי, מנאפולי.

Sono italiano, di Napoli.

בן כמה אתה?

Quanti anni ha?

אני בן 45.

Ho quarantacinque anni.

אתה נשוי?

È sposato?

כן, אני נשוי.

Sì, sono sposato.

ואיך קוראים לאשתך?

E come si chiama Sua moglie?

קוראים לה מריה.

Si chiama Maria.

בת כמה אשתך?

Quanti anni ha Sua moglie?

היא בת 42.

Ha quarantadue anni.

יש לך ילדים?

Ha figli?

כן, יש לי שלושה בנים (או בנות), בני 15, 12 ו-10.

Sì, ho tre figli, di quindici, dodici e dieci anni.

אלף תודות ונסיעה טובה!

Grazie mille e buon viaggio!

איך?

Come?

איך קוראים לך? (בגוף שלישי, בשפה פורמלית)

Come si chiama? (Lei)

קוראים לי...

Mi chiamo...

מאיפה אתה/את? (בגוף שלישי, בשפה פורמלית)

Di dov'è? (Lei)

אני איטלקי

Sono italiano

בן/בת כמה אתה/את? (בגוף שלישי, בשפה פורמלית)

Quanti anni ha? (Lei)

נשוי / נשואה

Sposato/a

איני נשוי/נשואה

Non sono sposato/a

אני נשוי/נשואה

Sono sposato/a

האישה, הרעיה

La moglie

הבעל

Il marito

איך קוראים לאשתך?

Come si chiama Sua moglie? (Lei)

הילדים, הבנים / בנות

I figli

האם יש לך ילדים, בנים / בנות?

Ha figli? (Lei)

יש לי שלושה בנים / בנות

Ho tre figli

נסיעה טובה!

Buon viaggio!

אלף תודות!

Grazie mille!

באיטלקית המילים celibe (רווק) ו-nubile (רווקה) הן בשימוש רק במסמכים ובשפה רשמית-מוסדית, ולעיתים רחוקות בלבד בשפה המדוברת. מעדיפים להגיד:

non sono sposato/a.

אם יש צורך למלא טופס רשמי, תכתבו celibe, nubile כדי לכתוב רווק או רווקה ו- coniugato (נשוי) במקום sposato.

ענֵה על השאלות על-פי הטקסט:

איך קוראים לאדון?

a) Come si chiama il signore?

האם דוידֶה אספוסיטו הוא צרפתי?b) Davide Esposito è francese?

בת כמה רעייתו של דוידֶה?

c) Quanti anni ha la moglie di Davide?

לדוידֶה ומריה יש ילדים/ות?

d) Davide e Maria hanno figli?

1. מוצא Origine e nazionalità

כדי לשאול מה ארץ או עיר המוצא של מישהו ולהגיד מאיפה אתה, אומרים:

- מאיפה אתה/את?

- אני איטלקי/ה, מוונציה.

- Di dove sei? (tu)

- Sono italiano, di Venezia.

- מאיפה אתה/את (גוף שלישי)?

- אני איטלקי, מפאלרמו.

- Di dov'è? (Lei)

- Sono italiano, di Palermo

- מאיפה ז'אן?

- הוא צרפתי, מפריז.

- Di dov'è Jean?

- È francese, di Parigi.

עוד מילים כדי לדבר על לאום:

ספרדי/ת

spagnolo/a

ישראלי/ת

israeliano/a

רוסי/ת

russo/a

מרוקאי/ת

marocchino/a

צרפתי/ה

francese [m+f]

אנגלי/ה

inglese [m+f]

גרמני/ה

tedesco/a

אמריקני/ת

americano/a

פולני/ת

polacco/a

נורבגי/ת

norvegese [m+f]

שוויצרי/ת

svizzero/a

סיני/ת

cinese [m+f]

שמות התואר של הלאום המסתיימים ב-O, בנקבה יסתיימו ב-A,

אלו המסתיימים ב-E אינם משתנים בנקבה. ראה גם הסבר על שמות התואר בשיעור מספר 2. לדוגמה:

israeliano israeliana israeliani israeliane

ישראלי ישראלית ישראלים ישראליות

inglese inglesi

אנגלי, אנגלית אנגלים, אנגליות

2. גיל Età

כדי לשאול ולהגיד את הגיל, אומרים:

- בן/בת כמה אתה/את?

- אני בן/בת 19.

- Quanti anni hai? (tu)

- Ho diciannove anni.

- בת כמה אתה/את? (בכבוד, גוף שלישי שפה פורמלית).

אני בן/ת 42.

- Quanti anni ha? (Lei)

- Ho quarantadue anni.

- בת כמה ג'ובאנה?

- היא בת 44.

- Quanti anni ha Giovanna?

- Ha quarantaquattro anni.

3. מצב משפחתי Stato civile

כדי לשאול מהו המצב המשפחתי, אומרים:

- האם אתה נשוי?

- כן, אני נשוי.

- Sei sposato? (tu)

- Sì, sono sposato.

- האם אתה (בכבוד, גוף שלישי) נשוי?

- לא, איני נשוי.

- Lei è sposato?

- No, non sono sposato.

4. מספר ילדים Numero di figli

כדי לשאול ולענות על שאלות בנוגע למספר הילדים במשפחה, אומרים:

- יש לך ילדים?

- יש לך ילדים? (בכבוד, גוף שלישי)

- כן, יש לי שני ילדים (בנים).

- לא, אין לי.

- Hai figli? (tu)

- Ha figli? (Lei)

- Sì, ho due figli.

- No, non ho figli.

- כמה ילדים יש לך?

- יש לי שני ילדים (בנים).

- Quanti figli ha?

- Ho due figli.

הפועל AVERE - "יש לי" (to have)- מורה על בעלוּת.

יש לי

ho

io

יש לך

hai

tu

יש לו/יש לה/יש לךָ-לךְ בכבוד, גוף שלישי.

ha

lui-lei-Lei

יש לנו

abbiamo

noi

יש לכם/לכן

avete

voi

יש להם/להן

hanno

loro

הפועל AVERE שימושי מאוד באיטלקית ומשתמשים בו כדי לדבר על גיל, אבל בעיקר כדי לציין כל מה שבבעלותנו.

למשל:

יש לי חבר מספרד.

Ho un amico spagnolo.

יש לנו מכונית חדשה.

Abbiamo una macchina nuova.

יש לו מילון מעולה.

Lui ha un ottimo dizionario.

יש להם מזל.

Loro hanno fortuna.

Dove? פירושו: איפה.

קיים גם: Di dove?שפירושו: מאיפה, ו-Dove שפירושו: לאן.

מאיפה אתה/את?

Di dove sei?

מאיפה מריה?

Di dov'è María?

לאן אתה/את הולך/ת?

Dove vai?

איפה נמצאת התחנת הרכבת?

Dov'è la stazione?

ועכשיו נלמד קצת על המשפחה המורחבת:

Stato civile

מצב משפחתי

Plurale

רבים כללי

נשוי/נשואה

sposato/a coniugato/a*

(*בשפה רשמית)

אישה

moglie

בעל

marito

רווק/ה

celibe / nubile*

(*בשפה רשמית)

הורים

genitori

אם

madre

אב

padre

אלמן/ה

Vedovo/a

בנים,ילדיםfigli

בת

figlia

בן

figlio

פרוד/ה

Separato/a

אחיםfratelli

אחותsorella

אחfratello

גרוש/ה

Divorziato/a

סבים

nonni

סבתא

nonna

סבא

nonno

נכדים/ואחיינים

(ז+נ)

nipoti

נכדה/
אחיינית

nipote

נכד/אחיין

nipote*

דודים

zii

דודה

zia

דוד

zio

בני דודים

cugini

בת דודה

cugina

בן דוד

cugino

גיסים

cognati

גיסה

cognata

גיס

cognato

חָמים

suoceri

חָמות

suocera

חָם

suocero

כלהnuora

חתןgenero

שיעור 3 / תרגיל 1

השלם עם הפועל AVERE:

יש לך חמישה אחים.

a. Tu cinque fratelli.

יש לה בית גדול.

b. Lei una casa grande.

ללוּצ'יה יש שמלה חדשה.

c. Lucia un vestito nuovo.

בת כמה הילדה?

d. Quanti anni la bambina?

היא בת שמונה.

e. Lei otto anni.

יש לנו הרבה חברים.

f. Noi molti amici.

יש לי שני זוגות אופניים, ולך?

g. Io due biciclette, e tu?

לפייטרו ולג'ובאנה יש בית יפה מאוד.

h. Pietro e Giovanna una casa
bellissima.

פאולו, האם יש לך מצלמה דיגיטלית?

i. Paolo, una macchina
fotografica digitale?

לאימא ולי יש היום מסיבה.

j. Io e mia madre una festa oggi.

שיעור 3 / תרגיל 2 [תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

השלם את מילות המשפחה החסרות:

הבן של אחי הוא האחיין שלי.

a. Il figlio di mio fratello è mio

האחות של אבי היא הדודה שלי.

b. La sorella di mio padre è mia

האֵם של אמי היא הסבתא שלי.

c. La madre di mia madre è mia

הבת של אמי היא האחות שלי.

d. La figlia di mia madre è mia

הבן של האח של אבי הוא בן הדוד שלי.

e. Il figlio del fratello di mio padre è
mio

אשתו של אחי היא גיסתי.

f. La moglie di mio fratello è mia

אמו של בעלי היא חמותי.

g. La madre di mio marito è mia

האח של אמי הוא דודי.

h. Il fratello di mia madre è mio

הבעל של אחותי הוא גיסי.

i. Il marito di mia sorella è mio

שיעור 3 / תרגיל 3 [תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

השלם כמו בדוגמה:

Completare come nell'esempio:

דוגמה:

Carlo Bettini

:שם ומשפחה

Nome e cognome:

ventisei anni

:גיל

Età:

italiana

:אזרחות

Nazionalità:

Verona

:עיר

Città:

קוראים לי קרלו בֶּטִינִי, אני בן 26,
אני איטלקי, מוור
וֹנה.

Mi chiamo Carlo Bettini, ho 26 anni, sono italiano, di Verona.

Nome e cognome:

Jean Stein

Età

quarantasei anni

Nazionalità:

francese

Città:

Parigi

Mi chiamo

קוראים לי

Ora scriva un testo simile con i
Suoi dati personali.

Mi chiamo

עכשיו כתוֹב קטע דומה עם הפרטים האישיים שלך.

קוראים לי

הידעת? איך אומרים ואיך כותבים...

ירושלים Gerusalemme

יפו Giaffa

שיעור 3 / תרגיל 4

בחר את מילת השאלה הנכונה:Quanti? Qual è? Di dove? Come? Dove?

איך קוראים לך, אדוני?

קוראים לי רוברטו סקוֹטִי.

a) si chiama, signore?

Mi chiamo Roberto Scotti.

מה מספר הטלפון שלך?

זה 4295741.

b) il suo numero di telefono?

È il quattro-due-nove-cinque-sette-
quattro-uno.

בן כמה אתה?

אני בן 17.

c) anni hai?

Ho diciassette anni.

מאיפה אתה?

מרומא.

d) sei?

Di Roma.

איך כותבים את שם המשפחה שלך?

כותבים: אֶלֵה, אֶה, וִי, אִי, לֶוִי.

e) si scrive il tuo cognome?

Si scrive elle, e, vi, i, Levi.

איפה אתה?

אני במטבח.

f) sei?

Sono in cucina.

בן כמה קלאודיו?

בן עשרים וחמש.

g) anni ha Claudio?

Venticinque (25).

איך קוראים לאבא של מרקו?

קוראים לו אנטוניו.

h) si chiama il padre di Marco?

Si chiama Antonio.

שיעור 3 / תרגיל 5

הוסף את התנועה a,e,i,o בסוף המילה המתייחסת ללאום, כמו בדוגמה:

Marta è di Roma, è italiana.

a) Marco è di Firenze, è italian .

b) Sara è di Gerusalemme, è israelian .

c) Maria è di Madrid, è spagnol .

d) Charles è di Londra, è ingles .

e) Mary è di Londra, è ingles .

f) Charles e Mary sono di Londra, sono ingles .

תשובות: נכון או לא נכון:

a) Il signore si chiama Davide Esposito.

b) No, non è francese, è italiano, di Napoli.

c) La moglie di Davide ha quarantadue anni.

d) Sì, Davide e Maria hanno tre figli.

שיעור 3 / פתרון לתרגיל 1

a.

hai

e.

ha

i.

hai

b.

ha

f.

abbiamo

j.

abbiamo

c.

ha

g.

ho

d.

ha

h.

hanno

שיעור 3 / פתרון לתרגיל 2

a.

nipote

e.

cugino

i.

cognato

b.

zia

f.

cognata

c.

nonna

g.

suocera

d.

sorella

h.

zio

שיעור 3 / פתרון לתרגיל 3

Mi chiamo Jean Stein, ho quarantasei anni, sono francese, di Parigi.

שיעור 3 / פתרון לתרגיל 4

a.

Come

b.

Qual è

c.

Quanti

d.
e.
f.
g.
h.

Di dove

Come

Dove

Quanti

Come

שיעור 3 / פתרון לתרגיל 5

a.

italiano

b.

israeliana

c.

spagnola

d.

inglese

e.

inglese

f.

inglesi