ITLBAS_2022_v1

בשיעור זה נלמד:

- לדבר על העבודה

- לתאר איך מישהו עובד

- לדבר על מה שעושים בעבודה

רקע: ג´וּסֶפֶּה, ומכרה, נפגשים ברחוב.

Uomo גבר

Donna אישה

Ciao, Giuseppe! Ti vedo molto contento!

שלום ג´וּסֶפֵּה! אני רואָה שאתה שמח מאוד.

Sì, sono contento perché ho una nuova segretaria.

כן, אני שמח כי יש לי מזכירה חדשה.

Ah bene! E com?

איזה יופי ("כמה טוב")! ואיך היא?

È molto intelligente e simpatica.

היא חכמה ונחמדה מאוד.

E che cosa fa nell'azienda?

ומה היא עושה בחברה?

Guarda, quando arriva in ufficio, prima beve un caffè, poi legge la posta elettronica. Dopo risponde alle e-mail, apre le lettere, organizza le riunioni della settimana, scrive le relazioni, parla al telefono ecccetera.

הביטי, כשהיא מגיעה היא שותה קפה ואחר כך היא קוראת את המכתבים בדואר האלקטרוני. אחר כך היא פותחת ועונה על המכתבים, היא מארגנת את הפגישות של השבוע, כותבת דוחות, מדברת בטלפון וכו'.

Vedo che fa veramente di tutto!

אני רואָה שהיא עושה הכול!

Sì, ed è anche puntuale, parla quattro lingue...

כן, ובנוסף היא דייקנית, היא מדברת ארבע שפות...

Sembra proprio la segretaria perfetta.

היא נראית המזכירה המושלמת.

Infatti. E inoltre capisce subito tutto quello che le spiego.

אכן. והיא גם מבינה מהר מאוד כל מה שאני מסביר לה.

Ah, interessante. Cerco anch'io una segretaria così. E che cosa pensano di lei gli altri impiegati?

מעניין, גם אני מחפשת מזכירה כזו, ומה חושבים עליה העובדים האחרים?

Pensano che lavora troppo!

הם חושבים שהיא עובדת יותר מדי!

אני רואה שאתה מאוד שמח

Ti vedo molto contento

אני רואֶה/רואָה (לראות)

Vedo (vedere)

אני שמח, מרוצה

Sono contento

חֶברה

Azienda, ditta

הבט / הביטי

Guarda

כשהוא/היא מגיע/ה (להגיע)

Quando arriva (arrivare)

הוא/היא שותה (לשתות, פועל חריג)

Beve (bere, verbo irregolare)

לפני,קודם / אחר כך, אחרי

Prima / dopo

אחר כך

Poi

הוא/היא קורא/ת (לקרוא)

Legge (leggere)

דואר

Posta

דואר אלקטרוני

Posta elettronica, e-mail

הוא/היא עונה (לענות)

Risponde (rispondere)

מכתב

Lettera

פותח/ת (לפתוח)

Apre (aprire)

ב...

Alle = a+le

ב...

Al = a+il

הוא/היא מארגן/ת (לארגן)

Organizza (organizzare)

פגישה, אסֵפה

Riunione

שבוע

Settimana

הוא/היא כותב/ת (לכתוב)

Scrive (scrivere)

דוחַ

Relazione [f]

הוא/היא מדבר/ת (לדבר)

Parla (parlare)

וכו'

Eccetera

הוא/היא עושה (לעשות, פועל חריג)

Fa (fare, verbo irregolare)

לעשות כל מה שאפשר

Fare di tutto

דייקן/ית

Puntuale

שפה

Lingua

מושלמ/ת

Perfetto/a

הוא/היא מבינ/ה (להבין)

Capisce (capire)

באמת

Veramente

אני מסביר/ה (להסביר)

Spiego (spiegare)

הם/הן חושבים/חושבות (לחשוב)

Pensano (pensare)

לחשוב על (להיות בעל דעה)

Pensare di

פקיד/ה

Impiegato/a

נראה ש... (להיראות)

Sembra (sembrare)

ו...

Ed (= e)

בנוסף

Inoltre

מיד/תכף

Subito

כל מה ש...

Tutto quello che

אני מחפש/ת (לחפש)

Cerco (cercare)

אחֵר, עוד

Altro

הוא/היא עובד/ת (לעבוד)

Lavora (lavorare)

מעט (מדי)

Poco

הרבה

Molto

יותר מדי

Troppo

Verbo irregolare הם פעלים חריגים: פעלים שאינם מוּטים כפי שיֶתר הפעלים הרגילים (regolare) מתנהגים בהטיה.

בחר את התשובה הנכונה:

a. La nuova segretaria lavora poco. נכון לא נכון

b. La segretaria è simpatica, ma non intelligente. נכון לא נכון

c. I colleghi pensano che lei lavora troppo. נכון לא נכון

באיטליה יש חבָרות רבות בקנה מידה קטן ובינוני, וגם חברות גדולות מאוד ובין-לאומיות. רובן מרוכזות בצפון איטליה ובמרכזה והן פעילות ועוסקות גם ביצוא. נזכיר את ייצור המכוניות, עיצוב רהיטים ועיצוב תעשייתי, תעשיית המזון, הטקסטיל והאופנה, המשקפות את האהבה למכוניות, למזון, לאופנה וללבוש נאה... וכמובן, חשובה מאוד, תעשיית התיירות: האם קיימת עוד מדינה העשירה בהיסטוריה, באמנות, בנופים ובאתרי טבע כמו ה-?Bel Paese

באיטלקית, הפעלים מתחלקים לשלוש קבוצות, לפי הסיומות השונות שלהם בפועל המקור (INFINITO).

זמן ההווה של פועלי קבוצה א' - סיומת -are

Presente dei verbi regolari in - are

לדבר

PARLARE

אני מדבר/ת

parlo

io

אתה/את מדבר/ת

parli

tu

כבודו/ה, הוא/היא מדבר/ת

parla

lui, lei, Lei

אנחנו מדברים/ות

parliamo

noi

אתם/ן מדברים/ות

parlate

voi

כבודם/הם/ן מדברים/ות

parlano

loro

להלן עוד כמה פעלים מקבוצה א' - סיומת -are

לחשוב

Pensare

לשאול

Domandare

לאכול

Mangiare

לארגן

Organizzare

ללמוד

Studiare

לעבוד

Lavorare

לקנות

Comprare

להאזין

Ascoltare

לאהוב

Amare

להגיע

Arrivare

לדוגמה:

אני עובד/ת בבנק.

Io lavoro in banca.

אתה/את מאזין/ה לרדיו בקשב רב.

Tu ascolti la radio con attenzione.

הוא מגיע מוקדם לעבודה.

Lui arriva presto al lavoro.

אנחנו קונים עוגת יומולדת לרוברטו.

Noi compriamo una torta per il compleanno di Roberto.

Voi parlate al telefono con la famiglia.אתם מדברים בטלפון עם המשפחה.

הם חושבים ללמוד רפואה באיטליה.Loro pensano di studiare medicina in Italia.

דוגמאות:

לחפש

CERCARE

אני מחפש/ת

cerco

io

אתה/את מחפש/ת

cerchi

tu

כבודו/ה, הוא/היא מחפש/ת

cerca

lui, lei, Lei

אנחנו מחפשים/ות

cerchiamo

noi

אתם/ן מחפשים/ות

cercate

voi

כבודם/הם/ן מחפשים/ות

cercano

loro

להסביר

Spiegare

אני מסביר/ה

spiego

io

אתה/את מסביר/ה

spieghi

tu

כבודו/ה, הוא/היא מסביר/ה

spiega

lui, lei, Lei

אנחנו מסבירים/ות

spieghiamo

noi

אתם/ן מסבירים/ות

spiegate

voi

כבודם/הם/ן מסבירים/ות

spiegano

loro

זמן ההווה של פועלי קבוצה ב' - סיומת -ere
Presente dei verbi regolari in - ere

לכתוב

scrivere

אני כותב/ת

scrivo

io

אתה/את כותב/ת

scrivi

tu

כבודו/ה, הוא/היא כותב/ת

scrive

lui, lei, Lei

אנחנו כותבים/ות

scriviamo

noi

אתם/ן כותבים/ות

scrivete

voi

כבודם/ן, הם/ן כותבים/ות

scrivono

loro

להלן רשימה של כמה פעלים מתוך קבוצה ב' - סיומת - ere

לקחת

Prendere

לענות

Rispondere

למכור

Vendere

לראות

Vedere

להאמין

Credere

לחיות

Vivere

לסגור

Chiudere

לשאול, לבקש

Chiedere

לדוגמה:

הוא מאמין באלוהים

Lui crede in Dio.

אתם מוכרים את ביתכם?

Vendete la vostra casa?

אתה חי בירושלים?

Vivi a Gerusalemme?

הם לוקחים (שותים) קפוצ'ינו בבר

Loro prendono un cappuccino al bar

אנו רואים את חברינו לעיתים קרובות

Vediamo spesso i nostri amici

אני סוגר את החלון כי קר לי

Chiudo la finestra perché ho freddo

לקרוא

LEGGERE

אני קורא/ת

אִיוֹ לֶגוֹ

io leggo

אתה/את קורא/ת

טוּ לֶגִ'י

tu leggi

כבודו/ה, הוא/היא קורא/ת

לוּאִי, לֵיִי, לֵיִי לֶגֶ'ה

lui, lei, Lei legge

אנחנו קוראים/ות

נוֹי לֶגִ'יאַמו

noi leggiamo

אתם/ן קוראים/ות

ווֹי לֶגֵ'טֶה

voi leggete

כבודם/ן, הם/ן קוראים/ות

לוֹרוֹ לֶגוֹנוֹ

loro leggono

להכיר

CONOSCERE

אני מכיר/ה

אִיוֹ קוֹנוֹסקוֹ

io conosco

אתה/את מכיר/ה

טוּ קוֹנוֹשִי

tu conosci

כבודו/ה, הוא/היא מכיר/ה

לוּאִי, לֵיִי, לֵיִי קוֹנוֹשֶה

lui, lei, Lei conosce

אנחנו מכירים/ות

נוֹי קוֹנוֹשִיאָמוֹ

noi conosciamo

אתם/ן מכירים/ות

ווֹי קוֹנוֹשֶטֵה

voi conoscete

כבודם/ן, הם/ן מכירים/ות

לוֹרוֹ קוֹנוֹסקוֹנוֹ

loro conoscono

התאמנו בהגיית המשפטים הבאים:

Io leggo molto, Maria invece legge poco.

אני קורא הרבה, מריה לעומת זאת קוראת מעט.

Io conosco bene Venezia, voi conoscete questa bellissima città?

אני מַכּיר היטב את ונציה, האם אתם מכירים את העיר היפהפייה הזאת?

Noi leggiamo solo il giornale, loro leggono anche molti libri.

אנחנו קוראים רק את העיתון, הם קוראים גם ספרים רבים.

Conosci Eros Ramazzotti? Certo, conosco tutte le sue canzoni

האם אתה/את מכיר/ה את אֶרוֹס רָמַצוֹטִי? בוודאי, אני מכיר/ה את כל שיריו.

זמן ההווה של פועלי קבוצה ג' - סיומת -ire

Presente dei verbi regolari in - ire

הפעלים המסתיימים ב- IRE הינם משני סוגים: בסוג השני מכניסים את האותיות ISC בין השורש להטיה בכל הגופים, חוץ מגוף ראשון ושני ברבים.

סוג ראשון:

לפתוח

APRIRE

אני פותח/ת

apro

io

אתה/את פותח/ת

apri

tu

כבודו/ה, הוא/היא פותח/ת

apre

lui, lei, Lei

אנחנו פותחים/ות

apriamo

noi

אתם/ן פותחים/ות

aprite

voi

כבודם/ן, הם/ן פותחים/ות

aprono

loro

עוד כמה פעלים השייכים לקבוצת פעלים -ire, סוג ראשון:

לשמוע, להרגיש

Sentire

לנסוע, לצאת לדרך

Partire

לישון

Dormire

להגיש, להציע, לתת מתנה

Offrire

לגלות

Scoprire

לדוגמה:

Domani partiamo per Firenze.

מחר ניסע (נצא לדרך) לפירנצה.

Marcello offre sempre da bere a tutti.

מרצ'לו מציע תמיד שתייה (על חשבונו) לכולם.

Dormi bene su questo letto?

האם אתה ישן טוב על המיטה הזאת?

Signora Maria, non sente un rumore strano?

גברת מריה, האם אינך שומעת רעש מוזר?

סוג שני:

להבין

CAPIRE

אני מבין/מבינה

capisco

io

אתה/את מבין/מבינה

capisci

tu

כבודו/ה, הוא/היא מבין/מבינה

capisce

lui, lei, Lei

אנחנו מבינים/מבינות

capiamo

noi

אתם/ן מבינים/מבינות

capite

voi

כבודם/ן, הם/ן מבינים/מבינות

capiscono

loro

h שימו לב!

1) לצורת הביטוי הנכונה של:

capisco - קַפִּיסְקוֹ

capisci - קַפִּישִי

capisce - קַפִּישֶה

2) כפי שתשימו לב, ב-"אנחנו" וב-"אתם" לא מכניסים את ה-«isc». לעיתים קרובות הזָרים טועים ומעוררים את צחוקם של האיטלקים... לא נורא, אולם השתדלו לשים לב לכך שאומרים - noi capiamo - ולא - capisciamo!

3 ) מעתה והלאה, בכל פעם שנפגוש פועַל המסתיים ב-ire, נדגיש בפניכם אם מדובר בפועל שיש בו - isc, ועליכם יהיה פשוט לזכור זאת...

עוד פעלים השייכים לקבוצת פעלים -ire, מהסוג השני - isc:

לסיים - Finire

להעדיף - Preferire

לנקות - Pulire

לשלוח - Spedire

דוגמאות:

Tu finisci di lavorare alle diciassette, noi finiamo alle diciotto.

אתה/את מסיים/ת לעבוד ב-17.00, אנו מסיימים/ות ב-18.00.

Io preferisco guardare i film alla televisione, voi preferite andare al cinema.

אני מעדיף לראות סרט בטלוויזיה, אתם מעדיפים ללכת לקולנוע.

Mia sorella è pigra e non pulisce mai la casa.

אחותי היא עצלנית ואינה מנקה אף פעם את הבית.

I ragazzi spediscono molti SMS (esse - emme - esse)

הצעירים שולחים הרבה אס. אם. אס (מִסרוֹנים).

לסיכום, נעשה טבלה עם הסיומות של שלוש הקבוצות:

אנחנו יכולים להגיד כמו בטקסט שבשיעור הזה שהמזכירה (היא) חכמה מאוד,
נחמדה מאוד ודייקנית מאוד:

La segretaria è molto intelligente.

È molto simpatica. È una persona molto puntuale.

נתאר לעצמנו שגם המַכּרה של ג'וספה מצאה שתי מזכירות חדשות. היא לא הייתה בת מזל כמו ג'וספה! הנה כיצד היא מתארת אותן: Le nuove segretarie sono

לא (מעט) חכמות

Poco intelligenti

לא (מעט) סימפאטיות

Poco simpatiche

לא (מעט) דייקניות

Poco puntuali

יותר מדי בלתי מסודרות
יותר מדי עצלניות

Troppo disordinate

Troppo pigre

כפי שתיווכחו, כאן המילים poco/molto/troppo לא משתנות כיוון שתואר הפועל מתלווה לשם התואר.

לדוגמה:

Un ragazzo molto (/poco/troppo) timido בחור ביישן מאוד (/מעט/יותר מדי)

Una ragazza molto (/poco/troppo) timida בחורה ביישנית מאוד (/מעט/יותר מדי)

Due ragazzi molto (/poco/troppo) timidi שני בחורים ביישנים מאוד (/מעט/יותר מדי)

Due ragazze molto (/poco/troppo) timide שתי בחורות ביישניות מאוד (/מעט/יותר מדי)

באותה צורה לא משתנה גם תואר הפועל של poco/molto/troppo הנלווה אל הפועל:

Maria parla troppo מריה מדברת יותר מדי

I ragazzi mangiano molto, le ragazze mangiano poco
הבחורים אוכלים הרבה, הבחורות אוכלות מעט

אולם אותן מילים poco/molto/troppo משתנות ב-זכר-נקבה-יחיד-רבים אם הן שמות תואר המלווים שמות עצם מסוימים. דוגמאות:

מעט (הרבה, יותר מדי) יין

Poco (molto, troppo) vino

מעט (הרבה, יותר מדי) בירה

Poca (molta, troppa) birra

מעט (הרבה, יותר מדי) כסף

Pochi (molti, troppi) soldi

מעט (הרבה, יותר מדי) מטבעות

Poche (molte, troppe) monete

h שימו לב: קיימת גם המילה tanto שהיא מילה נרדפת ל-molto ומתנהגת באותה צורה, והנה, מספר דוגמאות ביחס לפעלים:

ג'ובאנה עובדת יותר מדי.

Giovanna lavora troppo.

ילדים אלו ישֵנים הרבה.

Questi bambini dormono molto.

בחורות, אתן אוכלות מעט!

Ragazze, voi mangiate poco!

ביחס לשמות תואר:

סוסאנה יותר מדי עייפה.

Susanna è troppo stanca.

הספרים מאוד יקרים.

I libri sono molto cari.

המכונית שלי איטית.

La mia auto è poco veloce.

כשמתייחסים לשמות עצם, poco/molto/troppo צריכים להתאים במין ובמספר לשֵם:

Giovanni ha troppi libri.

Giovanni ha troppe riviste.

לג'ובני יש יותר מדי ספרים.

לג'ובני יש יותר מדי מגזינים.

I bambini dormono molto tempo.

I bambini dormono molte ore.

הילדים ישֵנים הרבה זמן.

הילדים ישֵנים הרבה שעות.

Tu hai pochi soldi.

Tu hai poca pazienza.

יש לך מעט כסף.

יש לך מעט סבלנות.

Una segretaria

מזכירה

Un capo

"בוס"

Un ufficio

משרד

Un'azienda - una ditta - una società

חֶברה,עסק

Una riunione di lavoro

פגישת עבודה

Un impiegato

עובד, פקיד

Guadagnare

להרוויח

Uno stipendio

משכורת

Un / Una collega

חבר/ה לעבודה, עמית/ה

Un cliente

לקוח

שיעור 5 / תרגיל 1

נסה לזהות באיזה גוף מוּטה הפועל (io, tu, lui, lei, noi, ...)

a. Viviamo in Israele.

b. Prendono un taxi tutti i giorni.

c. Rispondi alle lettere tutti i giorni?

d. Leggo un libro molto interessante.

e. Offre una sigaretta a Maria.

f. Apri la porta.

g. Non capisco il problema.

h. Arriviamo molto tardi al lavoro.

i. Spedisci molti fax, vero?

j. Organizzano le riunioni.

שיעור 5 / תרגיל 2

בנֵה משפטים עם מרכיב אחד מכל עמודה (יש יותר מאפשרות אחת)

al telefono

vivono

a. Io e mio padre

il problema

prendiamo

b. Susanna e Pietro

alle lettere

studiano

c. Lei

i fiori

leggi

d. Io

molto caffè

spiegate

e. Mia madre

la porta

spedisce

f. I genitori di Laura

un libro in italiano

parliamo

g. Tu

a Napoli

compra

h. Tu e Carlo

un fax

rispondo

i. Il cugino di Luca

l'italiano

apre

j. Io e te

שיעור 5 / תרגיל 3

הטה את הפעלים בסוגריים לפי מה שמתאים במשפט.

a. Tu (leggere) senza occhiali?

אתה/את קורא/ת בלי משקפיים?

b. Lei (scrivere) molti documenti anche se non ha voglia.

היא כותבת מכתבים רבים, אף-על-פי שאין לה חשק.

c. Le banche (aprire) alle otto e mezza di mattina.

הבנקים נפתחים בשעה שמונה וחצי בבוקר.

d. Quante lingue (parlare) ?

כמה שפות אתה מדבר?

e. Noi (spiegare) ai bambini le regole del gioco con molta pazienza.

אנו מסבירים לילדים את חוקי המשחק בהרבה סבלנות.

f. Gli italiani non (prendere) il cappuccino dopo pranzo, ma solo di mattina.

האיטלקים לא שותים (מילולית: "לוקחים") קפוצ'ינו לאחר ארוחת הצהריים, רק בבוקר.

g. Ragazzi, (mangiare) con noi? Volentieri.

חֶברֶ'ה, אתם אוכלים איתנו? בעונג (ברצון) רב.

h. Mio padre (preferire) lavorare in proprio.

אבי מעדיף לעבוד באופן עצמאי.

i. (Lavorare) in un ufficio in centro.

אנחנו עובדים במשרד במרכז העיר.

שיעור 5 / תרגיל 4 [תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

תרגול אוצר מילים -
השלם במילה המתאימה ביותר מתוך אוצר המילים ותוכן הפרק של ה"עבודה":

a. Nel mio lavoro con Maria e Giuseppe.

במשרד שלי אני עובד עם מַריה וג'וספה.

b. Domani mattina ho una importante con i clienti di Bologna.

מחר בבוקר יש לי פגישה חשובה עם הלקוחות מבּוֹלוֹניה.

c. Io 6000 shekel al mese.

אני מרוויח (משתכר) 6,000 שקל בחודש.

d. La nuova lavora molto.

המזכירה החדשה עובדת הרבה.

e. I miei di lavoro sono molto simpatici.

החברים (העמיתים) שלי לעבודה הם נחמדים מאוד.

f. La mia segretaria molti fax e e-mail.

המזכירה שלי שולחת הרבה פקסים ודוא"ל (אי-מייל).

g. La “Bezeq” è una grande .

בזק היא חברה גדולה.

h. Il mio parla al telefono tutto il giorno.

הבוס שלי מדבר בטלפון כל היום.

i. Gli del mio ufficio prendono sempre un caffè alle dieci.

הפקידים במשרד שלי שותים תמיד קפה בעשר.

j. Il mio non è alto: 4500 shekel al mese.

המשכורת שלי לא גבוהה: 4,500 שקל בחודש.

שיעור 5 / תרגיל 5

השלם עם: MOLTO, POCO, TROPPO - ועם הסיומת הנכונה!

a. Giovanna è stanca perché lavora ore.

ג'ובאנה עייפה מפני שהיא עובדת יותר מדי שעות.

b. In questa ditta ci sono impiegati

בחֶברה הזאת יש הרבה פקידים (עובדים).

c. Laura è puntuale, purtroppo!

לאורה אינה דייקנית (מעט), לצערי!

d. Giorgio è puntuale, purtroppo!

ג'ורג'יו אינו דייקן (מעט), לצערי!

e. Questa riunione di lavoro è importante.

פגישת העבודה הזאת היא חשובה מאוד.

f. Il direttore della società guadagna .

מנהל החברה מרוויח הרבה.

g. Lo stipendio dei calciatori italiani è alto.

המשכורת של שחקני הכדורגל האיטלקיים היא גבוהה מדי.

h. Scrivo documenti nel mio ufficio.

אני כותב מעט מסמכים במשרדי.

i. Ho lavoro, povero me!

יש לי יותר מדי עבודה, מסכן שכמוני! (צורת ביטוי)

j. Ci sono grandi aziende nel Sud Italia.

יש מעט חבָרות גדולות בדרום איטליה.

תשובות: נכון או לא נכון?

a. La nuova segretaria lavora poco. נכון לא נכון

b. La segretaria è simpatica, ma non intelligente. נכון לא נכון

c. I colleghi pensano che lei lavora troppo. נכון לא נכון

שיעור 5 / פתרון לתרגיל 1

a.

Noi

e.

Lui-lei

i.

Tu

b.

Loro

f.

Tu

j.

Loro

c.

Tu

g.

Io

d.

Io

h.

Noi

שיעור 5 / פתרון לתרגיל 2 (ישנן מספר אפשרויות)

אני ואבי מדברים בטלפון.

a. Io e mio padre parliamo al telefono.

סוזנה ופייטרו גרים בנאפולי.

b. Susanna e Pietro vivono a Napoli.

היא פותחת את הדלת.

c. Lei apre la porta.

אני עונה למכתבים.

d. Io rispondo alle lettere.

אמי קונָה פרחים.

e. Mia madre compra i fiori.

ההורים של לאורה לומדים איטלקית.

f. I genitori di Laura studiano l'italiano.

אתה/את קורא/ת ספר באיטלקית.

g. Tu leggi un libro in italiano.

אתה וקרלו מסבירים את הבעיה.

h. Tu e Carlo spiegate il problema.

בן הדוד של לוּקָה שולח פקס.

i. Il cugino di Luca spedisce un fax.

אתה ואני שותים הרבה קפה.

j. Io e te prendiamo molto caffè.

שיעור 5 / פתרון לתרגיל 3

a.

leggi

e.

spieghiamo

i.

lavoriamo

b.

scrive

f.

prendono

c.

aprono

g.

mangiate

d.

parli

h.

preferisce

שיעור 5 / פתרון לתרגיל 4

a.

ufficio

e.

colleghi

i.

impiegati

b.

riunione

f.

spedisce

j.

stipendio

c.

guadagno

g.

azienda (ditta-società)

d.

segretaria

h.

capo

שיעור 5 / פתרון לתרגיל 5

a.

troppe

e.

molto

i.

troppo

b.

molti

f.

molto

j.

poche

c.

poco

g.

troppo

d.

poco

h.

pochi