ITLBAS_2022_v1

בשיעור זה נלמד:

- לשאול ולהגיד מה השעה

- לדבר על שעות העבודה של אנשים ומוסדות

- לדבר על השִגרה

רקע: פייטרו ופטריציה הם שכנים ונפגשים ב-7 בבוקר בכניסה לבניין.

Uomo גבר

Donna אישה

Buon giorno, Pietro! Come va?

בוקר טוב, פייטרו, מה נשמע?

Ciao, Patrizia! Sono distrutto.

שלום, פטריציה. אני הרוס...

Così presto? Sono solo le sette del mattino!

כל-כך מוקדם? השעה רק שבע בבוקר.

Proprio per questo. Torno adesso dal lavoro.

בדיוק בגלל זה. בשעה הזאת אני חוזר מהעבודה.

A quest׳ora! Ma che lavoro fai?

בשעה כזו! אבל במָה אתה עוסק?

Sono addetto alla sicurezza in una discoteca e finisco di lavorare alle sei e mezza.

אני מאבטח (שומר) בדיסקוטק ומסיים לעבוד בשש וחצי.

E a che ora cominci a lavorare?

ובאיזו שעה אתה מתחיל לעבוד?

Comincio alle 11 di sera.

אני מתחיל ב-11 בלילה.

E com׳è allora la tua vita di ogni giorno?

אז איך חיי השגרה (היומיום) שלך?

Adesso vado a letto e naturalmente mi addormento subito. Mi sveglio alle due del pomeriggio. Mi alzo, mi lavo, mi faccio la barba, mi vesto e pranzo.

עכשיו אני הולך למיטה ומובן (טבעי הדבר) שאני נרדם מיד. אני מתעורר ב-2 אחר הצהריים. אני קם, מתקלח, מתגלח מתלבש ואוכל ארוחת צהריים.

Non fai colazione?

אתה לא אוכל ארוחת בוקר?

No, mai. Al pomeriggio, dopo pranzo, faccio ginnastica, studio informatica e mi incontro con gli amici. Verso le dieci ceno e poi vado al lavoro.

לא, אף פעם. אחר הצהריים, אחרי הארוחה אני עושה התעמלות, לומד מחשבים
ופוגש חברים. בסביבות השעה 10 אני אוכל ארוחת ערב ואחר כך הולך לעבודה.

Che vita da pazzi! Allora, Pietro buona notte e buon giorno insieme....

איזה חיים משוגעים! אז, פייטרו, לילה טוב ובוקר טוב. גם יחד...

אני הרוס (עייף מאוד מאוד)

Sono distrutto

כל-כך מוקדם?

Così presto?

השעה רק שבע בבוקר

Sono solo le sette del mattino!

בדיוק בגלל זה

Proprio per questo

לחזור

Tornare

עכשיו

Adesso

שומר/ת, מאבטח/ת

Addetto alla sicurezza

אני מסיים לעבוד

Finisco di lavorare

באיזה שעה אתה מתחיל לעבוד?

A che ora cominci a lavorare?

להתחיל

Cominciare

ללכת למיטה (לישון)

Andare a letto

כמובן

Naturalmente

אני נרדם (להירדם)

Mi addormento (addormentarsi)

מיד, תכף

Subito

אני מתעורר (להתעורר)

Mi sveglio (svegliarsi)

אחר הצהריים

Pomeriggio

אני קם (לקום)

Mi alzo (alzarsi)

אני מתקלח (מתרחץ)

Mi lavo (lavarsi)

אני מתגלח (להתגלח)

Mi faccio la barba (farsi la barba)

אני מתלבש (להתלבש)

Mi vesto (vestirsi)

לאכול ארוחת צהריים

Pranzare

אינך אוכל ארוחת בוקר?

Non fai colazione?

אחרי ארוחת צהריים

Dopo pranzo

לעשות התעמלות (להתעמל)

Fare ginnastica

מחשבים

Informatica

אני נפגש (להיפגש)

Mi incontro (incontrarsi)

בסביבות השעה עשר

Verso le dieci

לאכול ארוחת ערב

Cenare

איזה חיי משוגעים!

Che vita da pazzi!

סמן נכון או לא נכון:

a. È mattino e Pietro è molto stanco. נכון לא נכון

b. Pietro studia di sera. נכון לא נכון

c. Lui fa colazione ogni giorno. נכון לא נכון

שעות העבודה של מוסדות ציבור וחנויות באיטליה

הבָּרִים, בתי הקפה והמאפיות הן החנויות היחידות הנפתחות בדרך כלל השכם בבוקר, כדי לאפשר למשכימים ההולכים לעבודה מוקדם לחטוף קפה ועוגה ולילדים לקנות איזו לחמנייה טובה כדי שתהיה להם ארוחת עשר. רוב האיטלקים קונים לחם טרי מדי יום, וכך אפשר לראות עקרות בית רבות הממהרות למאפייה מדי יום...

רוב החנויות והסופרמרקטים פתוחים בכל יום פרט ליום ראשון. שעות העבודה הרגילות הן מ-9:00 בבוקר עד לשעת הצהריים, והם נפתחים מחדש בשעה 16:00 לערך עד 19:30. עם זאת, ישנם בתי כולבו גדולים העובדים רצוף מ-10:00 בבוקר עד 21:00 בערב, ופתוחים לפעמים אף בימי ראשון.

גם מסעדות עושות הפסקת צהריים לאחר השעה 15:00. אף איטלקי לא יאכל צהריים לאחר שעה זו! רק במרכזים עירוניים גדולים ובמקומות תיירותיים ניתן למצוא מסעדות פתוחות בשעות אחר הצהריים. לרוב המסעדות נפתחות שוב ב-19:00.

בימי ראשון פתוחים קיוסקים לעיתונים ובתי קפה וברים, אשר במשך השבוע שומרים על "orario continuato" שפירושו "לוח זמנים מתמשך" - ללא הפסקת צהריים.

לבתי מרקחת אותן שעות פתיחה כמו לחנויות: אם אתם זקוקים באופן דחוף לתרופות, ניתן למצוא את רשימת בתי המרקחת שבתורנות על הדלת החיצונית של בית המרקחת הקרוב. הבנקים אף הם פתוחים, בדרך כלל, בין 08:30 בבוקר ל-13:30 בצהריים, ולעוד מספר שעות אחר הצהריים. הם סגורים בימי שבת וראשון כמו גם מוסדות הממשלה.

פעלים אלו מקבילים לבניין "התפעל" בעברית, כלומר פעולות שאנו עושים "לעצמנו" או "לגופנו" או פעולות הדדיות.

כדי ליצור את הפעלים החוזרים, משתמשים בכינויי השם: mi, ti, si, ci, vi, si, שהם קבועים לכל גוף ובאים לפני הפועל.

שֵם הפועל מורכב משם פועל רגיל ובמקום ה- e הסופית יש -si, למשל:

pettinarsi (להסתרק), sposarsi (להתחתן).

הטיה של פועל RIFLESSIVO לדוגמה:

להסתרק

PETTINARSI

אני מסתרק/ת

mi pettino

io

אתה/את מסתרק/ת

ti pettini

tu

הוא/היא כבודו/ה מסתרק/ת

si pettina

lui, lei, Lei

אנחנו מסתרקים/ות

ci pettiniamo

noi

אתם/ן מסתרקים/ות

vi pettinate

voi

הם / הן מסתרקים/ות

si pettinano

loro

והנה עוד כמה פעלים חוזרים.

לקום

Alzarsi

להתעורר

Svegliarsi

להתקלח, להתרחץ

Farsi la doccia,
farsi il bagno

להתרחץ, לשטוף את...

Lavarsi

להתבייש

Vergognarsi

להתלבש

Vestirsi

להתחרט

Pentirsi

להתפשט

Svestirsi

לדאוג

Preoccuparsi

להתגלח

Farsi la barba, radersi

לזכור, להיזכר

Ricordarsi

להתרגל

Abituarsi

לשכב

Coricarsi

להירדם

Addormentarsi

לשים על עצמך

Mettersi

לשכוח

Dimenticarsi

להתאפר

Truccarsi

להתעייף

Stancarsi

והנה כמה דוגמאות:

A che ora si sveglia, signorina Belli?

באיזו שעה את מתעוררת, גברת בֶּלִי?

Mi sveglio alle sette, ma mi alzo alle sette e mezzo.

אני מתעוררת בשבע, אבל קמה בשבע וחצי.

אתה זוכר את רוזה?

כן, אני זוכר אותה.

Ti ricordi di Rosa?

Sì, mi ricordo di lei.

יש כמה פעלים חוזרים- riflessivi -חריגים:

"להסתלק", להתרחק TOGLIERSI

להתיישב SEDERSI

mi tolgo

io

mi siedo

io

ti togli

tu

ti siedi

tu

si toglie

lui, lei, Lei

si siede

lui, lei, Lei

ci togliamo

noi

ci sediamo

noi

vi togliete

voi

vi sedete

voi

si tolgono

loro

si siedono

loro

דוגמאות: (באוטובוס)

Signora, si siede? גברת, האם תרצי לשבת?

No, grazie, scendo alla prossima fermata. לא, תודה, אני יורדת בתחנה הבאה.

Allora mi siedo io! אז אני אשב!

Perché ti togli il cappotto? למה אתה מוריד את המעיל?

Mi tolgo il cappotto perché ho caldo. אני מוריד את המעיל כי חם לי.

שיעור 11 / תרגיל 1

הטה את הפעלים על-פי הגוף המתאים במשפט:

a. Mio padre (farsi) la barba due volte al giorno.

אבא שלי מתגלח פעמיים ביום.

b. Io non (alzarsi) mai tardi.

אני אף פעם לא קם מאוחר.

c. Paolo, (sedersi) ?

פאולו, תשב?

d. Io e mia madre (incontrarsi) due volte alla settimana.

אמי ואני נפגשות פעמיים בשבוע.

e. Questa bambina non (pettinarsi) ancora da sola.

הילדה הזאת עדיין לא מסתרקת לבד.

f. Tu e Marta (addormentarsi) sempre davanti alla televisione.

מַרְתה ואתה תמיד נרדמים מול הטלוויזיה.

g. I miei amici Chiara e Giovanni (sposarsi) stamattina.

החברים שלי קיארה וג'ובאני מתחתנים הבוקר.

h. Ragazze, (truccarsi) prima di andare all`università?

בנות, האם אתן מתאפרות לפני שאתן הולכות לאוניברסיטה?

i. Tutte le mattine io (svegliarsi) alle 8.

בכל בוקר אני מתעורר/ת ב-8.

j. Monica, (lavarsi) i capelli tutti i giorni?

מוניקה, האם אַת חופפת שיער בכל יום?

שיעור 11 / תרגיל 2 [תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

ענה על השאלות:

אתם מתעוררים מוקדם?

(לא, מאוחר)

a. Vi svegliate presto?

(no, tardi)

באיזו שעה אתה/את קם/ה?

(ב-6)

b. A che ora ti alzi?

(alle sei)

אתה/את מתקלח/ת בבוקר?

(לא, בלילה)

c. Ti fai la doccia la mattina?

(no, di sera)

איפה הם יושבים?

(מסָביב לשולחן)

d. Dove si siedono?

(intorno al tavolo)

אתם זוכרים את רוברטו?

(כן)

e. Vi ricordate di Roberto?

(sì)

אני דואג למשהו?

(לא, לכלום)

f. Mi preoccupo per qualcosa?

(no, per niente)

מתי אתה/את תתקלח/י תתרחץ/י?

(לפני הארוחה)

g. Quando ti fai il bagno?

(prima di mangiare)

כשאתם חוזרים הביתה האם אתם מורידים רק את המעיל?

(לא, גם את המגפיים)

h. Quando tornate a casa vi togliete solo il cappotto?

(no, anche gli stivali)

מה את לובשת למסיבה?

(את השמלה הארוכה)

i. Che cosa ti metti per la festa?

(il vestito lungo)

למה הילדים ההם מתביישים?

(כי יש להם ידיים מלוכלכות)

j. Perché quei bambini si vergognano?

(perché hanno le mani sporche)

meno (manca, mancano) (פחות, חסר)

e

In punto (בדיוק)

כששואלים מה השעה Che ora è? - התשובה היא:

השעה שתיים בדיוק

Sono le due in punto

השעה שלוש וחמישה

Sono le tre e cinque

השעה ארבע ועשרה

Sono e quattro e dieci

השעה חמש ורבע

Sono le cinque e un quarto

השעה שש ועשרים

Sono le sei e venti

השעה שבע עשרים וחמש

Sono le sette e venticinque

השעה שמונה וחצי

Sono le otto e mezza (o mezzo)

השעה עשרים וחמישה לתשע (חסרות 25 דקות לתשע)

Sono le nove meno venticinque

(Mancano venticinque minuti alle nove)

השעה עשרים לעשר (חסרות 20 דקות לעשר)

Sono le dieci meno venti

(Mancano venti minuti alle dieci)

השעה רבע לאחת-עשרה (חסר רבע שעה לאחת-עשרה)

Sono le undici meno un quarto

(Manca un quarto alle undici)

השעה עשרה לשתים-עשרה ( 12 בצהריים -בחצי היום- חצות הלילה חסר 10 דקות)

Sono le dodici meno dieci

(È mezzogiorno-mezzanotte meno dieci, mancano dieci minuti a mezzogiorno-mezzanotte)

השעה חמישה לאחת (חסרות 5 דקות לאחת)

È l׳una meno cinque

(mancano cinque minuti all׳una).

כפי שראיתם במקרה של 12 בצהריים ("בחצי היום") או חצות הלילה ושעה אחת, משתמשים בפועל essere ביחיד.

השעה 12 בצהריים

È mezzogiorno

השעה חצות בלילה

È mezzanotte

השעה אחת

È l׳una

לפעמים כדי לשאול מה השעה, שואלים:

Sa che ora è? (Lei) / Sai che ora è? (tu)

התשובה היא אותה תשובה:

Sono le quattro / È l׳una.

כדי לומר מתי מתרחש אירוע, משתמשים ב: Alle (a+le)

בשביל כל השעות מ- 2 עד 12 - ה' הידיעה (התווית המיידעת) "le" מתייחסת למילה "שעות" כמובן מאליו.

בעבור השעה 1 all' (a+ l')

בעבור המילים "12 בצהריים" ו"חצות הלילה" a

באיזו שעה מתחיל השיעור?

בשעה שבע בדיוק.

A che ora inizia la lezione?

Alle sette in punto.

באיזו שעה נפתחות החנויות אחר הצהריים?

בשעה חמש.

A che ora aprono i negozi nel
pomeriggio?

Alle cinque.

באיזו שעה אתה נרדם בדרך כלל?

בחצות (הלילה).

A che ora ti addormenti di solito?

A mezzanotte.

באיזו שעה אתה מתעורר בשבת?

ב-12 בצהריים.

A che ora ti svegli il sabato?

A mezzogiorno

באיזו שעה אתם אוכלים צהריים ביום ראשון?

באחת.

A che ora pranzate la domenica?

All׳una.

h שימו לב: באיטלקית לא קיימים AM, PM (כנהוג בשפה האנגלית). בשפה מדוברת מעדיפים להשתמש במספרים מ-1 עד 12 ובמקרה של אי-הבנה מוספים "בבוקר", "אחר הצהריים" או "בערב".

שלוש אחר הצהריים

Le tre del pomeriggio

עשר בלילה

Le dieci di sera

שמונה בבוקר

Le otto di mattina

כדי לבקש מידע על שעות פעילות של איזו מערכת ציבורית (תחבורה, אמצעי תקשורת וכו'), משתמשים בצורה המספרית (13:00, 14:00, 15:00... 24:00):

באיזו שעה יוצאת טיסה 383?

בשעה תשע-עשרה ארבעים וחמש.

A che ora parte il volo 383?

Alle diciannove e quarantacinque.

באיזו שעה מגיעה הרכבת?

בשעה עשרים-ושתיים.

A che ora arriva il treno?

Alle ventidue.

כדי לדבר על שעות עבודה של אנשים או של מוסדות, משתמשים ב: dalle ... alle

(da + le) או dalle ... fino alle

מה הן שעות העבודה של הספרייה?

מתשע עד חמש.

Che orario fa la biblioteca?

Dalle nove alle cinque.

מתי הפסקת הצהריים במשרדים?

מאחת עד שתיים לערך.

Quando è l׳intervallo del pranzo negli uffici?

Dall׳una fino alle due circa.

מתי שותים אפריטיב בבר?

מ12- בצהריים עד אחת.

Quando si prende l׳aperitivo al bar?

Da mezzogiorno all׳una.

האם אתה/את לומד/ת תמיד בערב?

כן, מתשע עד חצות.

Studi sempre di sera?

Sì, dalle nove fino a mezzanotte.

שיעור 11 / תרגיל 3

מה השעה? אמור בקול רם, וכתוב במילים:

a.

8.30

b.

17.10

c.

9.25

d.

13.05

e.

11.15

f.

12.00

g.

20.55

h.

12.40

i.

7.30

j.

4.45

שיעור 11 / תרגיל 4 [תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

באיזו שעה?

באיזו שעה פותחים את הבנקים?
8.30

a. A che ora aprono le banche? 8.30

באיזו שעה נסגר המוזיאון?
19:30

b. A che ora chiude il museo? 19.30

באיזו שעה אתה מתחיל לעבוד?
9:00

c. A che ora cominci a lavorare? 9.00

באיזו שעה מסתיימים השיעורים?

13:15

d. A che ora finiscono le lezioni? 13.15

באיזו שעה אתה הולך לקולנוע?
21:45

e. A che ora vai al cinema? 21.45

באיזו שעה מגיע המטוס?
7:45

f. A che ora arriva l׳aereo? 7.45

באיזו שעה מתחילה הטלנובלה?
15:05

g. A che ora comincia la telenovela? 15.05

באיזו שעה באים הילדים?
14:15

h. A che ora vengono i bambini? 14.15

באיזו שעה אתה יוצא מהבית?
7:50

i. A che ora esci di casa? 7.50

באיזו שעה אתה מגיע לעבודה?
8:20

j. A che ora arrivi al lavoro? 8.20

עכשיו

Adesso, ora

היום

Oggi

אחר כך

Poi, dopo

אתמול

Ieri

מיד

Subito

שלשום

L׳altro ieri,
l
׳altro giorno

קודם (בהתייחסות לזמן)

Prima

מחר

Domani

בדרך כלל

Di solito

מחרתיים

Dopodomani

כבר עכשיו (בהתייחסות לזמן)

Già

בעוד זמן קצר

Tra poco

מוקדם

Presto

בעתיד

In futuro

מאוחר

Tardi

עוד

Ancora

במילים ieri ו-l'altro ieri לא ניתן עדיין להשתמש, כיוון שעד עתה למדנו רק את הפעלים בהווה, אולם בהמשך הלימוד הן תהיינה לכם לתועלת. בטח גם תאמרו שגם את העתיד עדיין לא למדנו ולפיכך לא נוכל להשתמש גם במילים כמו domani ו-
,dopo domani, tra poco אולם באיטלקית (כמו בעברית, בשפה המדוברת) קיימת צורה מיוחדת בעתיד, בעיקר בשפה המדוברת, שבה השימוש בהווה הוא עם משמעות של עתיד. לדוגמה: Domani vado al cinema (מחר אני הולך לקולנוע).

Per ordinare le azioni usiamo תיאורי זמן למהלך פעילות:

תחילה

All׳inizio

בהמשך

In seguito

אחר כך

Poi, dopo

אז

Allora

יותר מאוחר

Più tardi

בסוף

Alla fine, infine

קודם

Prima

סוף סוף

Finalmente

שיעור 11 / תרגיל 5

באיזה סדר אתה עושה את הפעולות שלפניך?

סדר את הפעולות הבאות והטה את הפעלים בגוף ראשון (IO).
השתמש ב:dopo, di solito, alla fine, subito, prima, poi, e (3 volte), presto.

- truccarsi

- vestirsi

- fare colazione

- lavarsi

- pettinarsi

- svegliarsi

- alzarsi

- lavarsi i denti

- andare al lavoro

שיעור 11 / תרגיל 6

בנֵה משפטים עם המילים הבאות:

a. Io - alzarsi - 6.30 (אני קם ב-6:30)

b. Festa - Maria-essere - 21.00 (המסיבה של מריה תהיה ב-21:00)

c. Treno - partire - 14.00 (הרכבת יוצאת ב-14:00)

d. Lezione - finire - 18.00 (השיעור מסתיים ב-18:00)

e. Centro commerciale - chiudere - 22.00 (המרכז המסחרי נסגר ב-22:00)

f. Aereo - arrivare - 17.45 (המטוס מגיע ב-17:45)

תשובות: נכון או לא נכון?

a. È mattino e Pietro è molto stanco. נכון לא נכון

b. Pietro studia di sera. נכון לא נכון

c. Lui fa colazione ogni giorno. נכון לא נכון

שיעור 11 / פתרון לתרגיל 1

a.

si fa

e.

si pettina

i.

mi sveglio

b.

mi alzo

f.

vi addormentate

j.

ti lavi

c.

ti siedi

g.

si sposano

d.

ci incontriamo

h.

vi truccate

שיעור 11 / פתרון לתרגיל 2

a.

No, ci svegliamo tardi.

f.

No, ti preoccupi per niente.

b.

Mi alzo alle sei.

g.

Mi faccio il bagno prima di mangiare.

c.

No, mi faccio la doccia di sera.

h.

No, ci togliamo anche gli stivali.

d.

Si siedono intorno al tavolo.

i.

Per la festa mi metto il vestito lungo.

e.

Sì, ci ricordiamo di Roberto.

j.

Quei bambini si vergognano perché hanno le mani sporche.

שיעור 11 / פתרון לתרגיל 3

a.

Sono le otto e mezza/mezzo.

f.

È mezzogiorno/È mezzanotte.

(in punto)

b.

Sono le cinque e dieci.

g.

Sono le nove meno cinque.

c.

Sono le nove e venticinque.

h.

È l׳una meno venti.(mancano venti minuti all׳una)

d.

È l׳una e cinque.

i.

Sono le sette e mezza/mezzo

e.

Sono le undici e un quarto.

j.

Sono le cinque meno un quarto.(manca un quarto alle cinque)

שיעור 11 / פתרון לתרגיל 4

בסוגריים תמצאו את אפשרות בחירה.

למשל: "di mattina" או"di sera" או "del pomeriggio", כיוון שניתן להבין זאת מן המשפט עצמו.

a. Aprono alle otto e mezza.

b. Chiude alle sette e mezza (mezzo) di sera.

c. Comincio alle nove (di mattina).

d. Finiscono all׳una e un quarto.

e. Vado al cinema alle dieci meno un quarto (di sera).

f. Arriva alle otto meno un quarto di mattina.

g. Comincia alle tre e cinque (del pomeriggio).

h. Vengono alle due e un quarto (del pomeriggio).

i. Esco alle otto meno dieci (di mattina).

j. Arrivo alle otto e venti (di mattina).

שיעור 11 / פתרון לתרגיל 5 (יש כמה אפשרויות)

Di solito mi sveglio presto e mi alzo subito. Prima mi lavo e mi vesto, poi faccio colazione. Dopo mi lavo i denti, mi pettino, mi trucco e alla fine vado al lavoro.

בדרך כלל אני מתעוררת מוקדם, ואני קמה מיד. קודם כול אני מתקלחת, מתלבשת, ואחר כך אוכלת ארוחת בוקר. לאחר מכן אני מצחצחת שיניים, אני מסתרקת, מתאפרת ולבסוף אני הולכת לעבודה.

שיעור 11 / פתרון לתרגיל 6

אני קם ב-6:30.Mi alzo alle sei e mezza.

המסיבה של מריה היא ב-9:00 (בערב).La festa di Maria è alle nove (di sera).

הרכבת יוצאת ב- 2:00 אחר הצהריים. Il treno parte alle due di pomeriggio.

השיעור מסתיים ב-6:00.La lezione finisce alle sei.

המרכז המסחרי נסגר בעשר בערב. Il centro commerciale chiude alle dieci di sera.

המטוס מגיע ב-17:45.L׳aereo arriva alle diciassette e quarantacinque.