איטלקית בסיסית

הערות לאופן הכתיב וההגייה בספרדית
ITLBAS_2022_v1

בטרם נתחיל... נקודות לציון בשפה האיטלקית

לגוף שני (אתה/את) באיטלקית שני אופנים: tu ו-lei. האופן השני (שבו השתמשנו מדי פעם ופעם בקורס זה) מבטֵא את דרך הנימוס וכיבוד הזולת כשפונים לאיש או לאישה הזרים לנו, למבוגרים וכד'. באופן הראשון משתמשים כשפונים לבן משפחה, לחבר או לצעירים.

מקובל לשאול Possiamo darci del tu? ("פּוֹסִיאַמוֹ דַרְצִ'י דֶל טוּ?"), כלומר "הנוכל לפנות זה אל זה ב-טוּ?" כסימן ידידות.

הערות לאופן ההגייה:

הא"ב האיטלקי מורכב מֵ-12 אותיות:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z

האותיות a, e, i, o, u הנן תנועות. שאר האותיות הן עיצורים.

חמש האותיות j, k, w, x, y הנן בשימוש בעיקר בכתיבת מילים לועזיות.

האות c: מבטאים אותה לרוב כ-tch (/צ'/) לפני התנועות e, i (cena, città)
או כ-
k (/ק/) לפני התנועות a, o, u (casa, conto, cubo) והעיצורים.

האות g: מבטאים אותה לרוב כ-j (ג') לפני e, i (gente, giro)
או כ-
g (/ג/) לפני a, o, u (gara, gomma, guida) והעיצורים.

את הצירוף gli מבטאים כ-ll (/ל/), בדומה לספרדית (luglio, famiglia);
את הצירוף
gn מבטאים כ-ñ בספרדית (/נ/) (giugno, pugno).

האות h: אינה מבוטאת כלל כשלעצמה (אות אילמת), אך היא משמשת כאשר האותיות c או g הבאות לפני e או i צריכות להיות מבוטאות כ-/ק/ וכ-/ג/ (chiesa, ghetto).

האות q: באה אך ורק לפני האות u (לדוגמה: quanto, quadro).

האות z: מבוטאת לעתים כ-/ז/ ולעתים כ-/צ/.

סימני כתיב:

באיטלקית קיימים שני סימני כתיב: תג וגרש. שני התגים הם:
התג החד - ( ´ )
accento acuto היכול להופיע מעל התנועות e, o (e, o סגורה) (perché, ancóra); התג המאריך - ( ` ) accento grave המופיע בדרך כלל מעל לתנועה e (caffè) אך הוא יכול להופיע גם מעל שאר אותיות התנועה a, i, o, u (libertà, così, potrò, virtù) .

במילים המתחילות בתנועה, מבטלים את התנועה שלפניה. הגרש מסמן את מקומה של התנועה שבוטלה (l'abito, l'entrata, l'indice, l'ordine, l'uscita).