SPNBAS_2021_bad_v2

בשיעור זה נלמד:

- לבקש ולתת מידע על עצמך: שם, ארץ/עיר מוצא, גיל, מצב משפחתי

- לדבר על המשפחה

רקע: דוד פראלס גומס מדבר עם סוכנת הנסיעות שלו, שממלאה את הפרטים שלו ושל משפחתו לקראת הנסיעה הקרובה.

Hombre גבר

Mujer אישה

איך קוראים לך?

¿Cómo se llama Usted?

קוראים לי דוד פראלס גומס.

Me llamo David Perales Gómez.

מאיפה אתה?

¿De dónde es?

אני ספרדי, מטולדו.

Soy español, de Toledo.

בן כמה אתה?

¿Cuántos años tiene?

אני בן 45.

Tengo 45 años.

אתה נשוי או רווק?

¿Es Usted casado o soltero?

אני נשוי.

Soy casado.

איך קוראים לאשתך?

¿Cómo se llama su esposa?

קוראים לה מריה סנצ'ס אורונדו.

Se llama María Sánchez Orondo.

בת כמה היא?

¿Cuántos años tiene ella?

היא בת 40.

Tiene 40 años.

יש לך ילדים?

¿Tiene Usted hijos?

כן,יש לי שלושה ילדים, בני 15, 12 ו-10.

Sí, tengo 3 hijos, de 15, 12 y 10 años.

תודה רבה, ונסיעה טובה!

Muchas gracias y ¡buen viaje!איך

¿Cómo?

איך קוראים לך?

¿Cómo se llama?

קוראים לי...

Me llamo...

מאיפה

¿De dónde?

מאיפה אתה?

¿De dónde es?

אני ספרדי

Soy español

כמה

¿Cuántos?

בן כמה אתה?

¿Cuántos años tiene?

אני בן 45

Tengo 45 años

נשוי / נשואה

Casado/a

רווק/ה

Soltero/a

אני נשוי

Soy casado

האישה, הרעיה

La esposa

איך קוראים לאשתך?

¿Cómo se llama su esposa?

קוראים לה...

Se llama...

הילדים, הבנים

Los hijos

יש לך ילדים?

¿Tiene Usted hijos?

יש לי שלושה ילדים

Tengo 3 hijos

נסיעה טובה!

¡Buen viaje!

תודה רבה!

¡Muchas gracias!שמות המשפחה בספרד הם תופעה מעניינת. לרוב כל אחד משתמש לפחות בשני שמות משפחה, כשהשם הראשון הוא שם המשפחה הראשון של האבא והשני הוא שם המשפחה הראשון של האימא. מסובך? נראה דוגמה:

לאם קוראים: MARTA BAEZA PUENTE

לאב קוראים: LORENZO RUIZ SORIA

לילדים יקראו: MANUEL RUIZ BAEZA

EVA RUIZ BAEZA

גם כשהבת תתחתן היא תשמור על שמות משפחה שלה, ולא תאמץ את שם המשפחה של בעלה (שחרור האישה!).

ענה על השאלות על-פי הטקסט:

איך קוראים לאדון?

a) ¿Cómo se llama el señor?

_______

האם מר דוד פראלס גומס הוא צרפתי? b) David Perales Gómez ¿es francés?

_______

בת כמה האישה של דוד?

c) ¿Cuántos años tiene la esposa de David?

_______

לדוד ומריה יש ילדים?

d) ¿Tienen hijos David y María?

_______1. מוצא

כדי לשאול מה ארץ או עיר המוצא של מישהו ולהגיד מאיפה אתה, אומרים:

- מאיפה אתה?

- אני ספרדי, מברצלונה.

- ¿De dónde es Usted?

- Soy español, de Barcelona.

- מאיפה חואניטה?

- היא ארגנטינאית, מבואנוס איירס.

- ¿De dónde es Juanita?

- Es argentina, de Buenos Aires.

- מאיפה אתה?

- אני פרואני, מלימה.

- ¿De dónde eres tú?

- Soy peruano, de Lima.עוד מילים כדי לדבר על לאום:

ספרדי/ת

español/española

ישראלי/ת

israelí

מצרי/ת

egipcio/egipcia

מרוקאי/ת

marroquí

צרפתי/ה

francés/francesa

אנגלי/ה

inglés/inglesa

בוליביאני/ת

boliviano/boliviana

צ'יליאני/ת

chileno/chilena

פרואני/ת

peruano/peruana

מקסיקני/ת

mexicano/mexicana

יפני/ת

japonés/japonesa

סיני/ת

chino/china2. גיל

כדי לשאול ולהגיד את הגיל, אומרים:

- בן/בת כמה אתה/את?

- אני בן/בת 40.

- ¿Cuántos años tiene Usted?

- Tengo 40 años.

- בת כמה פרלה?

- היא בת 19.

- ¿Cuántos años tiene Perla?

- Tiene 19 años.

- בן/בת כמה אתה/את?

- אני בן/בת 44.

- ¿Cuántos años tienes? (tú)

- Tengo 44 años.3. מצב משפחתי

כדי לשאול מהו המצב המשפחתי, אומרים:

- האם אתה נשוי או רווק?

- אני נשוי.

- ¿Es/Está Usted casado o soltero?

- Soy/Estoy casado.

- האם אתה נשוי או רווק?

- אני רווק.

- ¿Eres/Estás casado o soltero?

- Soy/Estoy soltero.4. מספר ילדים

כדי לשאול ולענות על שאלות בנוגע למספר הילדים במשפחה, אומרים:

- יש לך ילדים?

- כן, יש לי שני ילדים (בנים).

- לא, אין לי.

- ¿Tienes hijos?

- Sí, tengo dos hijos.

- No, no tengo.

- כמה ילדים יש לך?

- יש לי שניים.

- ¿Cuántos hijos tienes?

- Tengo dos.הפועל TENER - "יש לי" (to have)- מורה על בעלות.

יש לי

tengo

Yo

יש לך

tienes

יש לו/יש לה

tiene

Él /ella/Usted

יש לנו

tenemos

Nosotros/as

יש לכם/לכן

tenéis

Vosotros/as

יש להם/להן

tienen

Ellos/ellas/Ustedesהפועל TENER שימושי מאוד בספרדית ומשתמשים בו כדי לדבר על גיל, אבל בעיקר כדי לציין כל מה שבבעלותנו.

למשל:

יש לי תבר מקובה.

Tengo un amigo de Cuba.

יש לנו מכונית חדשה.

Tenemos un auto nuevo.

יש לו מילון מעולה.

Él tiene un diccionario excelente.

יש להם מזל.

Ellos tienen suerte.¿Dónde? פירושו: איפה.

קיים גם: ¿De dónde?שפירושו: מאיפה, ו- ¿A dónde? שפירושו: לאן.

מאיפה את/ה?

¿De dónde eres?

מאיפה מריה?

¿De dónde es María?

לאן את/ה הולך/ת?

¿A dónde vas?

איפה נמצאת התחנה?

¿Dónde está la estación?ועכשיו נלמד קצת על המשפחה המורחבת:

Estado civil

מצב משפחתי

Plural

רבים כללי

נשוי/ה

Casado/a

אישה

mujer
o esposa

בעל

marido
o esposo

רווק/ה

Soltero/a

הורים

padres

אם

madre

אב

padre

אלמן/ה

Viudo/a

בנים,ילדים hijos

בת

hija

בן

hijo

פרוד/ה

Separado/a

אחים hermanos

אחות hermana

אח hermano

גרוש/ה

Divorciado/a

סבים

abuelos

סבתא

abuela

סבא

abuelo

נכדים

nietos

נכדה

nieta

נכד

nieto

דודים

tíos

דודה

tía

דוד

tío

בני דודים

primos

בת דודה

prima

בן דוד

primo

אחיינים

sobrinos

אחיינית

sobrina

אחיין

sobrino

גיסים

cuñados

גיסה

cuñada

גיס

cuñado

חמים

suegros

חמות

suegra

חם

suegro

חברים

novios

חברה, כלה novia

חבר, חתן novioשיעור 3 / תרגיל 1

השלם עם הפועל TENER:

יש לך חמש אחיות.

a. Tú __________ cinco hermanas.

יש להן בית גדול.

b. Ellas __________ una casa grande.

בתרגיל יש שגיאה.

c. El ejercicio __________ un error.

בת כמה הילדה?

d. ¿Cuántos años __________ la niña?

היא בת שמונה.

e. Ella __________ ocho años.

יש לנו הרבה חברים במועדון.

f. Nosotros __________ muchos amigos
en el club.

יש לי שני זוגות אופניים, ולך?

g. Yo __________ dos bicicletas, ¿y tú?

לפדרו וחואנה יש בית יפה מאוד.

h. Pedro y Juana __________ una casa muy
bonita.

פבלו, יש לך מצלמה דיגיטלית?

i. Pablo, ¿__________ cámara digital?

לאמא ולי יש היום מסיבה.

j. Mi madre y yo __________ una fiesta hoy.שיעור 3 / תרגיל 2

השלם את מילות המשפחה החסרות:

Completar las palabras de la familia que faltan:

הבן של אחי הוא האחיין שלי.

a. El hijo de mi hermano es mi
__________

האחות של אבי היא הדודה שלי.

b. La hermana de mi padre es mi
__________

האם של אמי היא הסבתא שלי.

c. La madre de mi madre es mi
__________

אחי אינו נשוי, הוא רווק.

d. Mi hermano no es casado,
es
__________

הבת של אמי היא האחות שלי.

e. La hija de mi madre es mi
__________

הבן של האח של אבי הוא בן הדוד שלי.

f. El hijo del hermano de mi padre
es mi
__________

אשתו של אחי היא גיסתי.

g. La esposa de mi hermano es mi
__________

האב של בעלי הוא חמי.

h. El padre de mi esposo es mi
__________

האח של אמי הוא דודי.

i. El hermano de mi madre es mi
__________

הבעל של אחותי הוא גיסי.

j. El marido de mi hermana es mi
__________שיעור 3 / תרגיל 3

השלם כמו בדוגמה:

Completar como en el ejemplo:דוגמה:

Ana Ramírez

:שם

Nombre:

26 años

:גיל

Edad:

argentina

:אזרחות

Nacionalidad:

Buenos Aires

:עיר

Ciudad:קוראים לי אנה רמירס, אני בת 26,
אני ארגנטינאית, מבואנוס איירס.

Me llamo Ana Ramirez, tengo 26 años, soy argentina, de Buenos Aires.Nombre:

Jean Stein

Edad:

40 años

Nacionalidad:

francés

Ciudad:

ParísMe llamo __________

קוראים לי__________Ahora escriba un texto similar con sus datos personales.

Me llamo __________

עכשיו כתוב קטע דומה עם הפרטים האישיים שלך.

קוראים לי__________שיעור 3 / תרגיל 4

בחר את מילת השאלה הנכונה: ¿Cuántos?, ¿Cuál?, ¿De dónde?, ¿Cómo?

איך קוראים לך?

קוראים לי רוברטו.

(a) ¿ __________ se llama usted?

Me llamo Roberto.

מה מספר הטלפון שלך?

4295741.

(b) ¿ __________ es su número de teléfono?

Es el 4295741.

בן כמה אתה?

אני בן 17.

(c) ¿ __________ años tiene?

Tengo 17 años.

מאיפה אתה?

מוולנסיה.

(d) ¿ __________ es?

De Valencia.במיוחד כשמדברים על המשפחה, אנו זקוקים למילות הקניין, מילים המבטאות שייכות.

אבא שלי

Mi padre

אבא שלך

Tu padre

אבא של כבודו/ שלו/ שלה

Su padreאבל למילים האלה יש גם רבים, אם מה ששייך לך הוא ברבים:

Mi padre + mi madre = mis padres

ההורים שלי

Tu primo + tu prima = tus primos

בני הדודים שלך

Su hermano + su otro hermano = sus hermanos

האחים שלו/שלהאם האדם או החפץ שייכים ליותר מאדם אחד:

Nuestro hijo

הבן שלנו

Nuestra hija

הבת שלנו

Nuestros hijos

הבנים שלנו

Nuestras hijas

הבנות שלנו

Vuestro hijo

הבן שלכם

Vuestra hija

הבת שלכם

Vuestros hijos

הבנים שלכם

Vuestras hijas

הבנות שלכם

Su hijo

הבן שלהם

Su hija

הבת שלהם

Sus hijos

הבנים שלהם

Sus hijas

הבנות שלהםשיעור 3 / תרגיל 5

כתוב מחדש את המשפטים עם מילת הקניין כמו בדוגמה:

לפּהפּה יש אישה נעימה מאוד

האישה שלו נעימה מאוד.

a. Pepe tiene una mujer muy agradable.

Su mujer es muy agradable.

יש לי אופניים חדשות.

b. Yo tengo una bicicleta nueva.

__________ bicicleta es nueva.

יש לו אבא סמכותי מאוד.

c. Él tiene un padre muy autoritario.

__________ padre es muy autoritario.

לכבודו יש גינה גדולה מאוד.

d. Ud. tiene un jardín muy grande.

__________ jardín es muy grande.

יש לך מגפיים חדשות.

e. Tú tienes unas botas nuevas.

__________ botas son nuevas.

יש לה שני חתולים שחורים.

f. Ella tiene dos gatos negros.

__________ gatos son nuevos.

לילד יש מכנסיים קצרים.

g. El niño tiene pantalones cortos.

__________ pantalones son cortos.

יש לי בני דודים לא נחמדים.

h. Yo tengo unos primos antipáticos.

__________ primos son antipáticos.

למריה יש חולצות באיכות טובה.

i. María tiene unas blusas de buena calidad.

__________ blusas son de buena calidad.

יש לך מכונית מהירה מאוד.

j. Ud. tiene un coche muy rápido.

__________ coche es muy rápido.שיעור 3 / תרגיל 6

השלם עם מילות הקניין:

- José tiene dos hijos. a) _______ hijo Carlos es soltero y b) _______ hija Patricia es casada, c) _______ marido es un hombre muy inteligente.

- Tengo una hija. d) _______ hija está casada y tiene tres hijos. e) _______ hijos son f) _______ nietos.

- Mi hermano Nicolás tiene dos hijos. g) _______ hijos son h) _______ sobrinos y yo soy i) _______ tía. j) _______ padres son k) _______ abuelos.

תשובות לשאלות הבנה:

a) El señor se llama David Perales Gómez.

b) No, no es francés, es español, de Toledo.

c) Ella tiene 40 años.

d) Sí, tienen 3 hijos.

שיעור 3 / פתרון לתרגיל 1

a.

tienes

e.

tiene

i.

tienes

b.

tienen

f.

tenemos

j.

tenemos

c.

tiene

g.

tengo

d.

tiene

h.

tienenשיעור 3 / פתרון לתרגיל 2

a.

sobrino

e.

hermana

i.

tío

b.

tía

f.

primo

j.

cuñado

c.

abuela

g.

cuñada

d.

soltero

h.

suegroשיעור 3 / פתרון לתרגיל 3

Me llamo Jean Stein, tengo 40 años, soy francés, de París.

שיעור 3 / פתרון לתרגיל 4

a.

Cómo

b.

Cuál

c.

Cuántos

d.

De dóndeשיעור 3 / פתרון לתרגיל 5

a.

Su mujer es muy agradable.

f.

Sus gatos son negros.

b.

Mi bicicleta es nueva.

g.

Sus pantalones son cortos.

c.

Su padre es muy autoritario.

h.

Mis primos son antipáticos.

d.

Su jardín es muy grande.

i.

Sus blusas son de buena calidad.

e.

Tus botas son nuevas.

j.

Su coche es muy rápido.שיעור 3 / פתרון לתרגיל 6

a.

Su

e.

Sus

i.

su

b.

su

f.

mis

j.

Mis

c.

su

g.

Sus

k.

sus

d.

Mi

h.

mis