SPNBAS_2021_bad_v2

בשיעור זה נלמד:

- לדבר על העבודה

- לתאר איך מישהו עובד

- לדבר על מה שעושים בעבודה

רקע: חוסה וסוסאנה, שני מכרים, נפגשים ברחוב.

Hombre גבר

Mujer אישה

¡Hola, José! Te veo muy contento.

שלום, חוסה! אני רואה שאתה שמח.

Sí, estoy contento porque tengo una secretaria nueva.

כן, אני שמח כי יש לי מזכירה חדשה.

¡Qué bien! ¿Y cómo es?

איזה יופי ("כמה טוב")! ואיך היא?

Es muy inteligente y simpática.

היא חכמה ונחמדה מאוד.

¿Y qué hace en la empresa?

ומה היא עושה בחברה?

Mira, cuando llega, bebe un café y luego lee las cartas del correo electrónico. Después contesta las cartas, organiza las reuniones de la semana, escribe informes, habla por teléfono, etc.

הביטי, כשהיא מגיעה היא שותה קפה ואחר כך היא קוראת את המכתבים בדואר האלקטרוני. אחר כך היא עונה על המכתבים, היא מארגנת את הפגישות של השבוע, כותבת דוחות, מדברת בטלפון וכו'.

¡Veo que hace de todo!

אני רואה שהיא עושה הכול!

Sí, y además es muy puntual, habla cuatro idiomas…

כן, ובנוסף היא דייקנית מאוד, היא מדברת ארבע שפות...

Parece la secretaria perfecta.

היא נראית המזכירה המושלמת.

Sí, y también comprende muy rápidamente todo lo que le explico.

כן, והיא גם מבינה מהר מאוד כל מה שאני מסביר לה.

¿Y qué piensan de ella los otros empleados?

ומה חושבים עליה העובדים האחרים?

Piensan que es demasiado trabajadora.

הם חושבים שהיא יותר מדי חרוצה.אני רואה שאתה שמח

Te veo muy contento

אני שמח/ה

Estoy contento/a

איזה יופי! (מילולית: "כמה טוב")

¡Qué bien!

חברה

Empresa

הבט / הביטי

Mira

כשהיא/הוא מגיע/ה

Cuando llega (llegar, v. reg.)

היא/הוא שותה

Bebe (beber, v. reg.)

ואחר כך

Y luego / después

היא/הוא קורא/ת

Lee (leer, v. reg.)

מכתב

Carta

דואר אלקטרוני

Correo electrónico

היא/הוא עונה

Contesta (contestar, v.reg.)

היא מארגנת את הפגישות של השבוע

Organiza las reuniones de la semana

פגישה

Reunión

שבוע

Semana

היא/הוא כותב/ת

Escribe (escribir, v.reg.)

דוחַ

Informe

היא/הוא מדבר/ת

Habla

אני רואה שהיא עושה הכול

¡Veo que hace de todo!

בנוסף

Además

היא/הוא דייקן/ית מאוד

Es muy puntual

היא/ הוא מדבר/ת

Habla (hablar, v.reg.)

שפה

Idioma (masc.)

היא נראית המזכירה המושלמת

Parece la secretaria perfecta

היא/הוא מבינ/ה

Comprende (comprender, v.reg.)

מהר

Rápidamente

אני מסביר/ה

Explico (explicar,v.reg.)

הם/הן חושבים/חושבות

Piensan (pensar, v.irreg.)

עובדים, פקידים

Empleados

יותר מדי

Demasiado

חרוץ/ה

Trabajador/aסמן נכון או לא נכון:

a. La nueva secretaria trabaja poco. נכון לא נכון

b. La nueva secretaria llega a la oficina a tiempo. נכון לא נכון

c. Ella no trabaja sola. נכון לא נכון

כשאנחנו חושבים על עבודה, אנחנו חושבים באופן אוטומטי על מבוגרים. אבל אסור לנו לשכוח שבמדינות אמריקה הלטינית רווחת תופעה של עבודת ילדים, המועסקים בשדה, בבית, ברחוב, בבתי החרושת ובמכרות. לעתים הילדים הם כוח עבודה נוסף בבית, אך לעתים הם המפרנס היחיד. רק לשם דוגמה, באל-סלוודור מועסקים היום בין 20 ל-30 אלף ילדים בשדות קנה סוכר, מקצתם בני שמונה בלבד, למרות שהחוק אוסר על כך. העבודה בשדות כרוכה לא פעם בפציעות בשל שימוש בכלים חדים ואופי העבודה המונוטוני.

יש בעולם תאגידים גדולים וחברות המקפידים לקנות חומרי גלם, כגון קקאו או סוכר, רק ממקורות שהקפידו לא לנצל ילדים.

בספרדית הפעלים חלקים לשלוש קבוצות, לפי הסיומות השונות שלהם בפועל המקור (INFINITIVO).

פעלים מקבוצה א' - סיומת - ar

לדבר

HABLAR

אני מדבר/ת

hablo

Yo

את/אתה מדבר/ת

hablas

כבודו/ה, היא/הוא מדבר/ת

habla

Ud./él/ella

אנחנו מדברים/ות

hablamos

Nosotros/as

אתם/ן מדברים/ות

habláis

Vosotros /as

כבודם/הם/ן מדברים/ות

hablan

Uds./ellos/ellasלהלן עוד כמה פעלים מקבוצה א' - סיומת - ar

לענות

contestar

לשאול

preguntar

להסביר

explicar

לארגן

organizar

ללמוד

estudiar

לעבוד

trabajar

לקנות

comprar

להאזין

escuchar

לאהוב

amar

להגיע

llegarלדוגמה:

אני עובד/ת בבנק.

Yo trabajo en un banco.

אתה שומע רדיו בקשב רב.

Tú escuchas la radio con atención.

הוא מגיע מוקדם לעבודה.

Él llega temprano al trabajo.

אנחנו קונים עוגת יומולדת. Nosotros compramos un pastel de cumpleaños.

Vosotros habláis por teléfono con la familia. אתם מדברים בטלפון עם המשפחה.

הם מסבירים את המצב לשוטר. Ellos le explican la situación al policía.הם מסבירים את המצב לרופא. Ellos explican la situación al doctor.

הם מסבירים את המצב לרופאה. Ellos explican la situación a la doctora.

היא מגיעה מוקדם לעבודה. Ella llega temprano al trabajo.

היא מגיעה מוקדם למשרד. Ella llega temprano a la oficina.

זמן ההווה של פעלי קבוצה ב' - סיומת - er
Presente de los verbos regulares en - er

להבין

COMPRENDER

אני מבין/ה

comprendo

Yo

את/ה מבין/ה

comprendes

כבודו/ה, הוא, היא מבין/ה

comprende

Ud./él/ella

אנחנו מבינים/ות

comprendemos

Nosotros/as

אתם/ן מבינים/ות

comprendéis

Vosotros/as

כבודם/ן, הם/ן מבינים/ות

comprenden

Uds./ellos/ellasכמו במשפחת - ar, התוספת לכל גוף היא קבועה.

להלן רשימה של כמה פעלים מתוך קבוצה ב' - סיומת - er

לאכול

comer

להאמין/לחשוב

creer

לרוץ

correr

לשתות

beber

לראות

ver*

למכור

vender

ללמוד/להשכיל

aprender

לקרוא

leer* הפועל ver בגוף ראשון הוא yo veo.
יתר ההטיה רגילה: ves, ve, vemos, veis, ven.

לדוגמה:

אנחנו לומדים שפות בקלות.

Nosotros aprendemos idiomas fácilmente.

הספורטאים רצים במסלול.

Los deportistas corren en la pista.

אני לא שותה יין בארוחות.

Yo no bebo vino en las comidas.

אתה קורא רק ספרי מדע בדיוני.

Tú lees solamente libros de ciencia ficción.

הוא מאמין באלוהים.

Él cree en Dios.

אתם מוכרים את הבית שלכם?

¿Vosotros vendéis vuestra casa?זמן ההווה של פעלי קבוצה ג' - סיומת - ir

Tiempo presente de los verbos regulares en - ir

לכתוב

ESCRIBIR

אני כותב/ת

escribo

Yo

את/ה כותב/ת

escribes

כבודו/ה, הוא, היא כותב/ת

escribe

Ud./él/ella

אנחנו כותבים/ות

escribimos

Nosotros/as

אתם/ן כותבים/ות

escribís

Vosotros/as

כבודם/ן, הם/ן כותבים/ות

escriben

Uds./ellos/ellasעוד כמה פעלים השייכים לקבוצת פעלים - ir

לפתוח

abrir

לחיות/לגור

vivir

לעלות

subir

להחליט

decidir

לחלק

dividir

לגלות

descubrir

לחלק

repartir

לקבל

recibirלדוגמה:

Uds. siempre escriben con algunos errores.

אתם ("כבודכם") תמיד כותבים בכמה שגיאות.

Recibimos un premio por nuestra investigación.

אנחנו מקבלים פרס על המחקר שלנו.

Yo abro la ventana porque tengo mucho calor.

אני פותח/ת את החלון כי חם לי.

¿Dónde vives?

איפה אתה גר?

El profesor reparte los exámenes corregidos.

הפרופסור מחלק את הבחינות מתוקנות.

Ellos suben a la clase en ascensor, yo subo a pie.

הם עולים לכיתה במעלית, אני עולה ברגל.לסיכום נעשה טבלה עם הסיומות של שלוש הקבוצות

אנחנו יכולים להגיד כמו בטקסט שבשיעור הזה שהמזכירה (היא) חכמה מאוד,
נחמדה מאוד ודייקנית מאוד:

La secretaria es muy inteligente.

Ella es muy simpática.

Es una persona muy puntual.

אבל לצערנו לא כל בני האדם הם כאלה, ונראה איך אפשר לדרג את התכונות:

הוא נחמד מאוד.

Es muy simpático.

הוא די חרוץ.

Es bastante trabajador.

הם קצת ביישנים.

Son un poco tímidos.

הם בכלל לא חברותיים.

No son nada sociables.יש עוד דרך להביע דעה על מישהו:

כמה שהוא נחמד!

¡Qué simpático es!

כמה שהיא מושכת!

¡Qué atractiva es!muy, mucho, demasiado- לא משתנים כשמתייחסים לפעלים או לשמות תואר.

למשל:

ביחס לפעלים:

חואנה עובדת יותר מדי.

Juana trabaja demasiado.

הילדים ישנים הרבה.

Estos niños duermen mucho.

אתם אוכלים מעט.

Coméis muy poco.

בני לא לומד כלל.

Mi hijo no estudia nada.ביחס לשמות תואר:

סוסאנה יותר מדי עייפה.

Susana está demasiado cansada.

הספרים יקרים מאוד.

Los libros son muy caros.

אנחנו קצת איטיים.

Somos un poco lentos.

הוא בכלל לא חזק.

No es nada fuerte.כשמתייחסים לשמות עצם, poco, mucho, demasiado צריכים להתאים במין ובמספר לשם.

למשל:

Juan tiene demasiados libros.

Juan tiene demasiadas revistas.

לחואן יש יותר מדי ספרים.

לחואן יש יותר מדי מגזינים.

Los niños duermen mucho tiempo.

Los niños duermen muchas horas.

הילדים ישנים הרבה זמן.

הילדים ישנים הרבה שעות.

Tenéis poco dinero.

Tenéis poca paciencia.

יש לכם מעט כסף.

יש לכם מעט סבלנות.Una secretaria

מזכירה

Un jefe/a

בוס/ית

Una oficina

משרד

Una empresa

חברה

Una reunión de trabajo

פגישת עבודה

Un informe

דוחַ

Un/a empleado/a

עובד/ת, פקיד/ה

Ganar

להרוויח (לזכות, לנצח)

Un sueldo, un salario

משכורת

Un/a compañero/a de trabajo

חבר/ה לעבודה, עמית

Un cliente

לקוחשיעור 5 / תרגיל 1

נסה לזהות באיזה גוף מוטה הפועל(yo, tú, él, nosotros...)

a. Vivimos en México.

b. Toman un taxi todos los días.

c. ¿Recibes regalos todas las semanas?

d. Leo un libro muy interesante.

e. Sube las escaleras poco a poco.

f. ¿Abrís la puerta, por favor?

g. No comprendo el problema.

h. Llegamos muy tarde al trabajo.

i. Escribes muchas cartas, ¿no?

j. Organizan las reuniones.

שיעור 5 / תרגיל 2

בנה משפטים עם מרכיב אחד מכל עמודה (יש יותר מאפשרות אחת)

por teléfono

viven

a. Mi padre y yo

el problema

bebemos

b. Susana y Pedro

las cartas

aprenden

c. Usted

flores

lees

d. Yo

mucho café

explicáis

e. Mi madre

la casa

recibe

f. Tus padres

un libro en español

hablamos

g. Tú

en Madrid

compra

h. Carlos y tú

un fax

contesto

i. Su primo

español

abre

j. Tú y yoשיעור 5 / תרגיל 3

הטה את הפעלים בסוגריים לפי מה שמתאים במשפט.

a. ¿Tú (leer) _______ sin gafas (anteojos)? ¡Qué bien!

את קוראת בלי משקפיים? איזה יופי! ("כמה טוב!")

b. Ella siempre (escribir) _______ todas las cartas , aunque no tiene muchas ganas.

היא תמיד כותבת את כל המכתבים, אף-על-פי שאין לה הרבה חשק.

c. Los bancos (abrir) _______ a la ocho y media de la mañana.

הבנקים נפתחים בשעה שמונה וחצי בבוקר.

d. ¿Cuántos idiomas (hablar) _______ ?

כמה שפות אתה מדבר?

e. Nosotros (explicar) _______ a los niños las reglas del juego con mucha paciencia.

אנו מסבירים לילדים את חוקי המשחק בהרבה סבלנות.

f. Los musulmanes no (beber) _______ bebidas alcohólicas.

המוסלמים לא שותים משקאות אלכוהוליים.

g. ¿(Comer, Uds.) _______ con nosotros? Con mucho gusto.

אתם אוכלים איתנו? בעונג רב.

h. El Muro de Berlín no (dividir) _______ más a Alemania en dos.

חומת ברלין כבר אינה מחלקת את גרמניה לשתיים.

i. Yo (descubrir) _______ tus intenciones verdaderas.

אני מגלה את כוונותיך האמיתיות.

j. (Trabajar) _______ en una oficina en el centro de la ciudad.

אנחנו עובדים במשרד במרכז העיר.

שיעור 5 / תרגיל 4

תרגול אוצר מילים -
השלם עם המילה המתאימה ביותר מתוך אוצר המילים של ה"עבודה":

a. En mi _______ yo trabajo con Marta y José.

במשרד שלי אני עובד עם מַרְתה וחוסה.

b. Mañana hay una _______ importante con clientes de Cuba.

מחר יש פגישה חשובה עם לקוחות מקובה.

c. Yo _______ 6000 shekels por mes.

אני מרוויח 6,000 שקל בחודש.

d. La nueva _______ trabaja muchas horas.

המזכירה החדשה עובדת הרבה שעות.

e. Mis _______ de trabajo son muy simpáticos.

החברים שלי לעבודה הם נחמדים מאוד.

f. Todos los viernes escribo el _______ de la semana.

כל ימי שישי אני כותב את הדוח של השבוע.

g. Bezeq es una _______ muy grande.

בזק היא חברה גדולה מאוד.

h. Mi _______ habla por teléfono todo el día.

הבוס שלי מדבר בטלפון כל היום.

i. Los _______ de la oficina beben café todo el día.

הפקידים של המשרד שותים קפה כל היום.

j. Mi _______ no es muy alto, unos 4500 shekels por mes.

המשכורת שלי לא גבוהה מאוד, כ- 4,500 שקל בחודש.

שיעור 5 / תרגיל 5

השלם עם:

MUY, UN POCO, MUCHO/A/OS/AS, BASTANTE/S, DEMASIADO/A/OS/AS, NADA, POCO/A/OS/AS.

a. Juana está cansada porque trabaja _______ horas.

חואנה עייפה מפני שהיא עובדת יותר מדי שעות.

b. No quiero trabajar con él porque es _______ perezoso.

אני לא רוצה לעבוד איתו מפני שהוא קצת עצלן.

c. En esta empresa hay _______ empleados.

בחברה הזאת יש הרבה עובדים.

d. Jorge no es _______ puntual, ¡qué horror!

חורחה לא דייקן בכלל, כמה נורא!

e. Esta reunión de trabajo es _______ importante.

פגישת העבודה הזאת היא חשובה מאוד.

f. El director de la empresa gana _______ .

מנהל החברה מרוויח הרבה.

g. Tu sueldo es _______ alto.

המשכורת שלך די גבוהה.

h. Escribo _______ informes por semana.

אני כותב מעט דוחות בכל שבוע.

i. ¡Tengo _______ trabajo, no sé qué hacer!

יש לי יותר מדי עבודה, אני לא יודע מה לעשות!

j. Hay _______ empresas en este barrio.

יש די הרבה חברות בשכונה הזאת.

תשובות: נכון או לא נכון?

a. La nueva secretaria trabaja poco. נכון לא נכון

b. La nueva secretaria llega a la oficina a tiempo. נכון לא נכון

c. Ella no trabaja sola. נכון לא נכון

שיעור 5 / פתרון לתרגיל 1

a.

nosotros

e.

él, ella, Ud.

i.

b.

ellos, ellas, Uds.

f.

vosotros

j.

ellos, ellas, Uds

c.

g.

yo

d.

yo

h.

nosotrosשיעור 5 / פתרון לתרגיל 2 (ישנן כמה אפשרויות)

אני ואבי מדברים בטלפון.

a. Mi padre y yo hablamos por teléfono.

סוסאנה ופדרו גרים במדריד.

b. Susana y Pedro viven en Madrid.

כבודו פותח את הבית.

c. Usted abre la casa.

אני עונה למכתבים.

d. Yo contesto las cartas.

אמי קונה פרחים.

e. Mi madre compra flores.

ההורים שלך לומדים ספרדית.

f. Tus padres aprenden español.

אתה קורא ספר בספרדית.

g. Tú lees un libro en español.

קרלוס ואתה מסבירים את הבעיה.

h. Carlos y tú explicáis el problema.

הבן דוד שלו מקבל פקס.

i. Su primo recibe un fax.

את ואני שותים הרבה קפה.

j. Tú y yo bebemos mucho café.שיעור 5 / פתרון לתרגיל 3

a.

lees

e.

explicamos

i.

descubro

b.

escribe

f.

beben

j.

Trabajamos

c.

abren

g.

Comen

d.

hablas

h.

divideשיעור 5 / פתרון לתרגיל 4

a.

oficina

e.

compañeros

i.

empleados

b.

reunión

f.

informe

j.

salario

c.

gano

g.

empresa

d.

secretaria

h.

jefeשיעור 5 / פתרון לתרגיל 5

a.

demasiadas

e.

muy

i.

demasiado

b.

un poco

f.

mucho

j.

bastantes

c.

muchos

g.

bastante

d.

nada

h.

pocos