SPNBAS_2021_bad_v2

בשיעור זה נלמד:

- לדבר על פעולות יום-יומיות

- לדבר על תדירות

רקע: שני עמיתים לעבודה מדברים על סוף השבוע.

Hombre גבר

Mujer אישה

¿Qué hacen Uds. en general los fines de semana?

מה אתם עושים בדרך כלל בסופי שבוע?

Los viernes a la noche no salimos, a veces pedimos una pizza por teléfono y vemos alguna película por televisión. A menudo invitamos a amigos a cenar.

בימי שישי בערב אנחנו לא יוצאים. לפעמים אנחנו מזמינים פיצה בטלפון ורואים איזה סרט בטלוויזיה. לעתים קרובות אנו מזמינים חברים לאכול ארוחת ערב.

¿Y los sábados tampoco salen?

ובשבתות אתם גם לא יוצאים?

No, los sábados a la mañana vamos al supermercado a hacer las compras para la semana. A la tarde dormimos la siesta y luego yo corrijo los deberes de mis alumnos, mientras Pablo juega con nuestro hijo.

לא, בשבתות בבוקר אנחנו הולכים לסופרמרקט לערוך קניות לכל השבוע.
אחר הצהריים אנחנו ישנים סיאסטה (שנת צהריים), ואחרי זה אני בודקת את השיעורים של תלמידיי בזמן שפאבלו משחק עם הבן שלנו.

¿Los domingos descansan?

בימי ראשון אתם נחים?

Yo empiezo el domingo con un paseo por el parque, hago gimnasia y luego tomo un café con alguna amiga.

אני מתחילה את יום ראשון עם טיול בפארק, עושה התעמלות ואחרי זה אני שותה קפה עם חברה.

¿Almuerzan en un restaurante?

אתם אוכלים צהריים במסעדה?

No, casi siempre almorzamos en casa de mi suegra, es muy buena cocinera. Nuestro hijo se queda con ella y Pablo y yo vamos al cine, preferimos ir de tarde porque hay menos gente.

לא, כמעט תמיד אוכלים צהריים בבית של חמותי, היא בשלנית טובה מאוד. הבן שלנו נשאר איתה ופאבלו ואני הולכים לקולנוע, אנו מעדיפים ללכת אחר הצהריים כי יש פחות אנשים.

¿Y el domingo a la noche?

וביום ראשון בלילה?

De vez en cuando salgo con mi hermana o alguna amiga, pero vuelvo temprano porque al otro día hay que trabajar.

מדי פעם אני יוצאת עם אחותי או איזושהי חברה, אבל חוזרת מוקדם כי למחרת
צריך לעבוד.

Tienes razón.

את צודקת.

מה אתם עושים?

¿Qué hacen Uds. (hacer, v. irreg.)

בדרך כלל

En general

סוף השבוע

Fin de semana

בימי שישי בערב (בלילה)

Los viernes a la noche

לצאת

Salir (v. irreg.), salgo, sales, sale

לפעמים

A veces

לבקש, להזמין משהו

Pedir (v. irreg. ei)

לראות

Ver (v. irreg.), veo, ves, ve

איזשהו סרט

Alguna película

לעתים קרובות

A menudo.

להזמין

Invitar (v. reg.)

לאכול ארוחת ערב

Cenar (v. reg.)

בימי שבת

Los sábados

גם לא

Tampoco

ללכת

Ir (v. irreg.), voy, vas, va, vamos vais van

הקניות

Las compras

השבוע

La semana

אחר הצהריים

A la tarde

לישון

Dormir (v. irreg. oue)

סיאסטה (שנת צהריים)

La siesta

אחר כך

Luego

לתקן שגיאה

Corregir (v.irreg. ei)

שיעורי בית

Los deberes

תלמידים

Alumnos

בזמן ש

Mientras

לשחק

Jugar (v. irreg. uue)

בימי ראשון

Los domingos

לנוח

Descansar (v.reg.)

להתחיל

Empezar (v. irreg. eie)

לטייל

Pasear (v. reg.)

אני עושה התעמלות

Hago gimnasia

לאכול ארוחת צהריים

Almorzar (v. irreg. oue)

כמעט תמיד

Casi siempre

בשלנית טובה

Buena cocinera

להישאר

Quedarse (v. reg.)

קולנוע

Cine

להעדיף

Preferir (v. irreg. eie)

אנשים

Gente

מדי פעם (מפעם לפעם)

De vez en cuando

לחזור

Volver (v. irreg. oue)

מוקדם

Temprano (pronto)

למחרת

Al otro día

את/ה צודק/ת

Tienes razónסמן נכון או לא נכון:

a. La mujer y su marido salen el viernes y el sábado. נכון לא נכון

b. La mujer y Pablo, su marido, no tienen hijos. נכון לא נכון

c. Los domingos la mujer hace muchas cosas. נכון לא נכון

d. Para ellos es mejor ir al cine a la tarde. נכון לא נכון

סוף השבוע בעולם הלטיני אורך יומיים - יום שבת ויום ראשון - כך שהזמן הפנוי הוא רב. יום שבת בערב הוא זמן הבילויים ואנשים פוקדים את בתי הקולנוע, התיאטראות, המסעדות, הדיסקוטקים ומועדוני הלילה. חיי הלילה בכלל, ובערב זה במיוחד, תוססים מאוד. ולבעלי האמצעים שנשאר להם כוח לקום בבוקר לאחר הבילויים, מציעים מועדוני הספורט ומועדוני הקאנטרי קלאב שמחוץ לערים שפע של פעילויות ספורט ופעילויות חברתיות.

כדי לדבר על מה שעושים במשך השבוע או בסוף השבוע, אנו צריכים לדעת את שמות ימי השבוע.

בטקסט הבחורה מספרת:

Los sábados vamos al supermercado.

Empiezo el domingo con un paseo.

שאר הימים מקבלים רק תווית מיידעת שונה כדי להבדיל בין יחיד לרבים:
במקום el מקבלים los.

El martes los martes

El jueves los jueves

באיזה יום יש לך שיעור ספרדית?

בימי שני, ולך?

לי, בימי חמישי.

¿Qué día tienes clase de español?

Los lunes, ¿y tú?

Yo, los jueves.להלן עוד כמה מילים שימושיות כשמדברים על הזמן הכרונולוגי:

כדי לבטא תדירות אנו יכולים להשתמש ב:

תמיד

Siempre

כמעט תמיד

Casi siempre

בדרך כלל

Normalmente/generalmente

לעתים קרובות

A menudo

לפעמים

A veces

לעתים רחוקות

De vez en cuando

כמעט אף פעם

Casi nunca

אף פעם

Nuncaאפשר להשתמש גם בביטויים הבאים:

día/lunes/martes…

mes

año

cada

=

días/lunes/martes….

meses

años

Todos los

semana

semanas

Todas lasdía

mes

año

al

por

Una vez

semana

a la

por

Dos veces/ tres veces/…..שים לב!

המקום במשפט של המילה המבטאת תדירות יכול להשתנות:

- איך אתה בא לשיעור?

- באוטובוס.

- אני בא תמיד ברכבת תחתית.

(או:) תמיד אני בא ברכבת תחתית.

(או:) אני בא ברכבת התחתית תמיד.

- ¿Cómo vienes a clase?

- En autobús

- Pues yo vengo siempre en metro.

(o) Siempre vengo en metro

(o) Vengo en metro siempre.במקרה של nunca יש שינוי קטן:

- איך אתה בא לכיתה?

- באוטובוס.

- אה! אני לא בא אף פעם באוטובוס.


(או:) אף פעם אני לא בא באוטובוס.

- ¿Cómo vienes a clase?

- En autobús.

- ¡Ah! pues yo no vengo nunca
en autobús.

(o) Nunca vengo en autobús.* בספרדית, כש"אף פעם" מופיע בתחילת המשפט, אין צורך להוסיף את המילה "לא".

בטקסט מופיעים כמה פעלים (ir, pedir, hacer, dormir, corregir, salir, almorzar,
volver, empezar
) שלא מתנהגים בדיוק לפי הכללים שלמדנו בשיעור 4. נקרא להם פעלים חריגים, ובשיעור זה נלמד להטות אותם.

יש פעלים שבהם האות - e הופכת ל- ie בגופים ראשון, שני ושלישי יחיד וכן בגוף שלישי רבים.

VERBOS IRREGULARES CON DIPTONGACIÓN: E IE

PENSAR*

QUERER**

PREFERIR***

Yo

Pienso

Quiero

Prefiero

Piensas

Quieres

Prefieres

Ud /él / ella

Piensa

Quiere

Prefiere

Nosotros/as

Pensamos

Queremos

Preferimos

Vosotros/as

Pensáis

Queréis

Preferís

Uds./ellos /ellas

Piensan

Quieren

Prefieren* עוד כמה פעלים כמו PENSAR:

לחשוב

pensar

לחמם

calentar

להתחיל

comenzar, empezar

לסגור

cerrar** עוד כמה פעלים כמו QUERER:

לאהוב, לרצות, לחפוץ

querer

להצית, להדליק

encender

לאבד, להפסיד, לפספס, לבזבז perder

להגן

defender

להבין

entender*** עוד פעלים כמו PREFERIR:

להעדיף

preferir

לשקר

mentir

להרגיש, לחוש, להצטער

sentirשיעור 6 / תרגיל 1

הילד הזה תמיד משקר.

a. Este niño siempre (mentir) _______.

אני מחממת את החלב
לארוחת הבוקר.

b. Yo (calentar) _______ la leche para
el desayuno.

השיעורים מתחילים בשעה 9:00.

c. Mis clases (empezar) _______
a las 9.00.

אתה רוצה לשאול משהו?

d. ¿(Querer, tú) _______ preguntar algo?

אנחנו תמיד מפסידים כסף.

e. Nosotros siempre (perder) _______ dinero.

היא לא מבינה את השיר.

f. Ella no (entender) _______ el poema.

חוסה ואתה מדליקים את הטלוויזיה.

g. José y tú (encender) _______
la televisión.

מַרְתה סוגרת את החנות
בשעה 6:00.

h. Marta (cerrar) _______ la tienda
a las 6.00.

אני מצטער מאוד על אביך.

i. (Sentir, yo) _______ mucho lo de
tu padre.

אתה מעדיף תה או קפה?

j. ¿(Preferir, tú) _______ té o café?יש פעלים שה-o הופכת ל- ue בגופים YO, TÚ, ÉL ו-ELLOS.

VERBOS IRREGULARES CON DIPTONGACIÓN: O UE

CONTAR *

PODER **

DORMIR ***

Yo

Cuento

Puedo

Duermo

Cuentas

Puedes

Duermes

Ud./él / ella

Cuenta

Puede

Duerme

Nosotros/as

Contamos

Podemos

Dormimos

Vosotros/as

Contáis

Podéis

Dormís

Uds./ellos /ellas

Cuentan

Pueden

Duermen*עוד פעלים כמו CONTAR :

לספור, לספר (סיפור)

contar

למצוא, לפגוש

encontrar

לטעום, לנסות

probar

לטוס, לעוף

volar

להשכיב

acostar

להזכיר, לזכור

recordar

לעלות (מחיר, גובה תשלום)

costar

לאכול ארוחת צהריים

almorzar** עוד פעלים כמו PODER:

להיות מסוגל, יכול

poder

להחזיר

devolver

לחזור

volver

להניע, להזיז

mover

לנשוך

morder*** עוד פעלים כמו DORMIR:

לישון

dormir

למות

morirשיעור 6 / תרגיל 2

הטה את הפועל שבסוגריים לפי מה שמתאים במשפט:

a. Yo (dormir) _______ ocho horas por día.

אני ישן שמונה שעות ביום.

b. ¿(Recordar,tú) _______ a tu primera maestra jardinera?

אתה זוכר את הגננת הראשונה שלך?

c. Es muy chiquito, por eso (contar) _______ con los dedos.

הוא קטן מאוד, בגלל זה הוא סופר עם האצבעות.

d. En la primavera, las golondrinas (volver) _______ a su nido.

באביב הסנוניות חוזרות לקן שלהן.

e. ¿(Poder, vosotros) _______ ayudarme?

אתם יכולים לעזור לי?

f. ¿Cuánto (costar) _______ un pasaje a Europa desde Israel?

כמה עולה כרטיס לאירופה מישראל?

g. Los domingos nosotros siempre (almorzar) _______ con nuestra familia.

בימי ראשון אנחנו תמיד אוכלים ארוחת צהריים עם משפחתנו.

h. ¿A qué hora (acostar) _______ Ustedes a los niños?

באיזו שעה אתם משכיבים את הילדים?

i. La abuela (contar) _______ un cuento a su nietita.

הסבתא מספרת סיפור לנכדתה הקטנה.

j. Ellos se (morir) _______ de frío.

הם מתים מקור.

קבוצת יוצאי דופן נוספת היא זו שבה ה- e הופכת ל-i, שוב באותם גופים שכבר למדנו: ראשון, שני ושלישי יחיד ושלישי רבים. בקבוצה הזאת יש רק פעלים עם סיומת - ir.

VERBOS CON CAMBIO VOCÁLICO: E I
(sólo verbos del grupo - IR)

PEDIR

Yo

pido

pides

Ud./él / ella

pide

Nosotros

pedimos

Vosotros

pedís

Uds./ellos / ellas

pidenעוד פעלים שמתנהגים כמו PEDIR:

לבקש

pedir

להמשיך, לעקוב

seguir

למדוד

medir

לצחוק

reír

לשמש, להגיש, לשרת

servir

לבחור

elegir

לחזור, לשנן

repetir

לתקן

corregirקיימים פעלים שימושיים מאוד שבהטייתם לגוף ראשון יחיד (YO), הבסיס של הפועל לא נשמר. בשאר הגופים ההטיה היא לפי הכללים:

VERBOS CON IRREGULARIDAD EN ´YO´

ESTAR

HACER

PONER

SABER

SALIR

Yo

Estoy

Hago

Pongo

Salgo

Estás

Haces

Pones

Sabes

Sales

Ud. / Él / ella

Está

Hace

Pone

Sabe

Sale

Nosotros

Estamos

Hacemos

Ponemos

Sabemos

Salimos

Vosotros

Estáis

Hacéis

Ponéis

Sabéis

Salís

Uds. / Ellos / ellas

Están

Hacen

Ponen

Saben

Salenלהיות, להימצא

estar

לדעת

saber

לעשות

hacer

לצאת

salir

לשים

ponerישנם פעלים עם יותר מחריגוּת אחת:

VERBOS CON MÁS DE UNA IRREGULARIDAD

TENER

DECIR

OÍR

VENIR

Yo

Tengo

Digo

Oigo

Vengo

Tienes

Dices

Oyes

Vienes

Ud. / Él / ella

Tiene

Dice

Oye

Viene

Nosotros

Tenemos

Decimos

Oímos

Venimos

Vosotros

Tenéis

Decís

Oís

Venís

Uds. / Ellos / ellas

Tienen

Dicen

Oyen

Vienenיש לי

tener

לשמוע

oír

להגיד

decir

לבוא

venirולבסוף: הנה הפועל SER שכבר פגשנו והפועל IR ללכת (to go) שהוא מאוד יוצא דופן ושימושי מאוד בספרדית.

OTROS VERBOS IRREGULARES

SER

IR

Yo

Soy

Voy

Eres

Vas

Ud./él / ella

Es

Va

Nosotros

Somos

Vamos

Vosotros

Sois

Vais

Uds./ellos / ellas

Son

Vanשיעור 6 / תרגיל 3

נסה לתרגם:

a. ¿A dónde vais esta tarde?

b. Yo voy de compras todos los jueves.

c. ¿A qué hora va Ud. al trabajo?

d. Ellos van de visita a la casa de la tía Julia.

e. Tú vas de paseo con tu perro tres veces por día.

f. Vamos a la cama, estoy muerta de sueño.

שיעור 6 / תרגיל 4

רשום את שם הפועל ואת הגוף (yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos)
של הפעלים הבאים:

PERSONA גוף

INFINITIVO שם הפועל

a. tenemos

b. haces

c. piensan

d. cuento

e. servís

f. salgo

g. vamos

h. vuelve

i. empiezas

j. pedimosהדרך הכי טבעית להביע הסכמה עם מה שבן שיחנו אומר, היא באמצעות המילים:

"גם אני" - yo también

"גם אני לא" - yo tampoco

אני מדבר שלום שפות.

גם אני.

אבי לא שותה קפה.

גם אני לא.

Yo hablo tres idiomas

Yo también.

Mi padre no bebe café.

Yo tampoco.שים לב: בניגוד למה שנדמה, שניהם מביעים הסכמה! yo también במשפט חיובי ואילו yo tampoco במשפט שלילי.

שיעור 6 / תרגיל 5

ענה עם: YO TAMBIÉN (במשפט חיובי) או YO TAMPOCO (במשפט שלילי)

מַרְתה לא אוכלת ארוחת צהריים לבד.

אני _______

a. Marta no almuerza sola.

Yo __________

הוריי מעדיפים את התיאטרון.

אני _______

b. Mis padres prefieren el teatro.

Yo __________

הם מבקשים את החשבון.

אני_______

c. Ellos piden la cuenta.

Yo __________

אתה חושב על הנסיעה.

אני _______

d. Tú piensas en el viaje.

Yo __________

אין לי זמן לשום דבר.

לי _______

e. No tengo tiempo para nada.

Yo __________

אני מתחילה לעבוד בשעה 9:00.

אני _______

f. Empiezo a trabajar a las 9.00.

Yo __________

הם לא מוצאים את הדרכון.

אני _______

g. Ellos no encuentran el pasaporte.

Yo __________

סוסנה לא באה לשיעור.

אני _______

h. Susana no viene a clase.

Yo __________

אנו מרגישים קור.

אני _______

i. Nosotros sentimos frío.

Yo __________

אתם סופרים את הכסף.

אני _______

j. Vosotros contáis el dinero.

Yo __________תשובות: נכון או לא נכון?

a. La mujer y su marido salen el viernes y el sábado. נכון לא נכון

b. La mujer y Pablo, su marido, no tienen hijos. נכון לא נכון

c. Los domingos la mujer hace muchas cosas. נכון לא נכון

d. Para ellos es mejor ir al cine a la tarde. נכון לא נכון

שיעור 6 / פתרון לתרגיל 1

a.

miente

e.

perdemos

i.

Siento

b.

caliento

f.

entiende

j.

Prefieres

c.

empiezan

g.

encendéis o encienden

d.

Quieres

h.

cierraשיעור 6 / פתרון לתרגיל 2

a.

duermo

e.

Podéis

i.

cuenta

b.

Recuerdas

f.

cuesta

j.

mueren

c.

cuenta

g.

almorzamos

d.

vuelven

h.

acuestanשיעור 6 / פתרון לתרגיל 3

1. לאן אתם הולכים היום אחר הצהריים?

2. אני הולך לקניות בכל יום חמישי.

3. באיזו שעה אתה הולך לעבודה?

4. הם הולכים לביקור בבית של הדודה חוליה.

5. אתה הולך לטיול עם כלבך שלוש פעמים ביום.

6. הולכים למיטה, אני מתה מעייפות.

שיעור 6 / פתרון לתרגיל 4

PERSONA גוף

INFINITIVO שם הפועל

nosotros/as

Tener

a. tenemos

Hacer

b. haces

ellos / ellas / Uds.

Pensar

c. piensan

yo

Contar

d. cuento

vosotros/as

Servir

e. servís

yo

Salir

f. salgo

nosotros/as

Ir

g. vamos

él / ella / Ud.

Volver

h. vuelve

Empezar

i. empiezas

nosotros/as

Pedir

j. pedimosשיעור 6 / פתרון לתרגיל 5

a.

Yo tampoco

e.

Yo tampoco

i.

Yo también

b.

Yo también

f.

Yo también

j.

Yo también

c.

Yo también.

g.

Yo tampoco

d.

Yo también

h.

Yo tampoco