ספרדית בסיסית

הערות לאופן הכתיב וההגייה בספרדית
SPNBAS_2021_bad_v2

הספרדית יחסית קלה לקריאה ולכתיבה, כי הכתב משקף בצורה די נאמנה את הצלילים, כלומר כמעט כל אות מייצגת צליל ייחודי ועם זה כל צליל מיוצג על-ידי אות (או צירוף אותיות) באופן חד-משמעי. עם זאת, צלילי השפה הספרדית מעט שונים מאזור לאזור. גם בתוך מדינה אחת ייתכנו הבדלים באופן הגייתם של עיצורים שונים.

סימני שאלה (¿) וקריאה (¡) הפוכים בתחילת השורה מקובלים בכתיבה בספרדית, ותפקידם לסמן את המשפט הבא כמשפט שאלה או כמשפט קריאה והתפעלות.

איך קוראים לך? ¿Cómo se llama Usted?

ברוך הבא לספרד! ¡Bienvenido a España!

קיימת אות אחת ללא צליל והיא האות h (לא קיים צליל של ”ה“ בספרדית). אולם, האות h יכולה להופיע בצמד ch, והצליל שלו בתעתיק הוא צ'.

hacha (גרזן) hecho (עובדה) ocho (שמונה)

אַצָ'ה אֵצ'וֹ אוֹצ'וֹ

לאות c יש גם קיום עצמאי, וחייבים לזכור את שני צליליה: מבטאים אותה כ-k (ק) לפני כל העיצורים או לפני אותיות התנועה a, o, u ( cama, color, cultura); או כ-s (ס) לפני האותיות i, e ( cero, circo). ברוב שטחה של ספרד לא הוגים אותה כמו ”ס“ אלא ממקמים את הלשון בין השיניים הקדמיות, כמו במילה thing באנגלית. כדי שנוכל לבטא את הצליל של ”ק“ לפני i, e - משתמשים באות q בצירוף u אילמת. כלומר, ההברה que היא קֵה וההברה qui היא קִי. האות q לא תופיע בצירוף אחר מלבד זה.

גם האות z נשמעת כמו "ס" במרבית המקומות. אך רק באותם האזורים של ספרד שבהם ה-c שווה ל-th של האנגלית, תסמל גם z אותו צליל, וזאת לפני תנועה כלשהי. יש לזכור שהצליל ”ז“ לא קיים בשפה הספרדית.

אין מבדילים בין b ל-v בהגייה. ההבדל קיים רק בכתיב.

גם לאות g ישנם שני צלילים: מבטאים אותה כ-"ג" לפני כל העיצורים או לפני אותיות התנועה a, o, u ( galería, agosto, gusto); אך לפני i, e הצליל כמו "ח" או "כ" בעברית:

general (גנרל) gitano (צועני) agencia (סוכנות)

חֶנֶרַל חִיטַנוֹ אַחֶנְסִיַה

כדי שנוכל לבטא g כמו ”ג“ לפני i, e - מוסיפים u, אך אין הוגים אותה! כל תפקידה הוא לסמן שהאות g שווה ל-“ג“. לדוגמה: guitarra (גיטרה) והשם Miguel המבוטא מִיגֶל.

קיימות מילים בהן מופיע הצליל "גוּאֶ" או "גוּאִי". על מנת ליצור צליל שכזה, מוסיפים שתי נקודות מעל האות - ü. לדוגמה: pingüino (פינגווין) נשמע "פינגאוּאינו" והמילה cigüeña (חסידה) תשמע "סיגאואֶניה".

זכור! לאות j בספרדית צליל של "ח":

jabón (סבון) mujer (אישה) ajo (שום) jugo (מיץ)

חַבּוֹן מוּחֶר אַחוֹ חוּגוֹ

לאות r צליל חלש באמצע המילה וחזק בתחילתה. כדי לקבל צליל חזק באמצע המילה מכפילים את האות. לדוגמה: Roma [צליל חזק] לעומת aroma [צליל חלש], pera (אגס) [צליל חלש] לעומת perra (כלבה) [צליל חזק].

בספרדית קיימים שני צלילים שבהם הלשון מתקרבת מאוד לחֵך, בדומה לצלילים השכיחים מאוד ברוסית ובשפות סלביות אחרות:

הצליל המסומן באות ll מסמל צליל דומה לזה של "י" במילה ”יוֹד“ ( Sevilla - סְבִייַה). גם לאות y צליל דומה לזה של "י".

עם זאת יש לציין שלא בכל מקום הוגים את האותיות ll ו-y באותו אופן. הן עשויות גם להישמע קרובות לצלילים " ז' ", " ג' ", ואף "ש" באזורים מסוימים. לדוגמה: המילה yo (אני) עשויה להישמע בכל אחת מצורות אלו: יוֹ, ז'וֹ, ג'וֹ, שוֹ.

הצליל ñ - צליל דומה לזה כמו במילה האנגלית onion (בצל), במילה הצרפתית champagne (שפמנייה) או במילה האיטלקית lasagna (לזנייה).

הקטעים המתורגלים עם הקריינים בסרט הם:

השיחות

אוצר המילים

"שיחה חוזרת" - עד שיעור 10 בלבד

התרגילים והפתרונות שלצידם הסימן

SPNBAS_2021_bad_v2

פרולוג מוציאים לאור

כתבו וערכו:

איבון לרנר, סיגלית פאר

Ivonne Lerner, Sigalit Peer

קריינים:

אילן וקסלר, דבורה כהן צימרמן

Ilan Wechsler, Deborah Cohen Cymerman

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו“ל.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

www.prolog.co.il

info@prolog.co.il

©

כל הזכויות שמורות

פרולוג מוציאים לאור בע"מ

תוכן העניינים

שיעור Lección 1

קוראים לי Me llamo

בשיעור זה נלמד:

- לברך לשלום

- לשאול, לומר ולאיית את השם הפרטי ואת שם המשפחה

- לשאול ולהגיד את המקצוע ואת מספר הטלפון

שיעור Lección 2

היום הראשון ללימודים El primer día de clase

בשיעור זה נלמד:

- לבקש ולתת תיאור אופי של בני אדם

- לתאר בני אדם מבחינה חיצונית

שיעור Lección 3

אני ומשפחתי Mi familia y yo

בשיעור זה נלמד:

- לבקש ולתת מידע על עצמך: שם, ארץ/עיר מוצא, גיל, מצב משפחתי

- לדבר על המשפחה

שיעור Lección 4

העיר La ciudad

בשיעור זה נלמד:

- לתאר עיר

- לתאר מיקום של אתרים ובניינים בעיר

- לשאול ולדבר על קיום של דברים

שיעור Lección 5

עבודתי Mi trabajo

בשיעור זה נלמד:

- לדבר על העבודה

- לתאר איך מישהו עובד

- לדבר על מה שעושים בעבודה

שיעור Lección 6

סוף השבוע El fin de semana

בשיעור זה נלמד:

- לדבר על פעולות יום-יומיות

- לדבר על תדירות

שיעור Lección 7

הבית החדש La casa nueva

בשיעור זה נלמד:

- לתאר בית

- להגיד מה יש בתוכו

- לדבר על מיקום של דברים

שיעור Lección 8

התחביבים Los pasatiempos

בשיעור זה נלמד:

- לדבר על דברים אהובים ועל תחביבים

- לדבר על עדיפויות

- לשאול על הטעם האישי ועל עדיפויות

שיעור Lección 9

הקניות Las compras

בשיעור זה נלמד:

- לבקש ולקנות בחנות

- לתאר ביגוד

- לבחור מתנה למישהו

שיעור Lección 10

האוכל La comida

בשיעור זה נלמד:

- להזמין במסעדה.

- להחליט איזו מנה לקחת.

שיעור Lección 11 185

איזו שִגרה! ¡Qué rutina!

בשיעור זה נלמד:

- לשאול ולהגיד מה השעה

- לדבר על שעות העבודה של אנשים ומוסדות

- לדבר על השִגרה

שיעור Lección 12

תוכניות לנסיעה Planes de viaje

בשיעור זה נלמד:

- לדבר על העתיד

- לדבר על חופשות ונסיעות

שיעור Lección 13

הבריאות La salud

בשיעור זה נלמד:

- לדבר על הבריאות

- לתאר מצבים

- לתת עצות

שיעור Lección 14

חיים שכאלה Una vida de película

בשיעור זה נלמד:

- לספר על פעולות בעבר

- לדבר על ביוגרפיה

נושאי הלימוד ואוצר המילים בשיעורים השונים

אוצר מילים

דקדוד

יחידה

המקצועות

ברכות שלום

שמות גוף ביחיד

פועל LLAMARSE

הפועל SER ביחיד

האלף-בית

מספרים מ-0 עד 10

1

קוראים לי

שמות תואר של תיאור פיזי

שמות תואר של תיאור אופי

הפכים

שמות גוף ברבים

הפועל SER ברבים

רבים של שמות עצם ושמות תואר

זכר ונקבה

צורת הרבים

שאלה ושלילה

TÚ /USTED

2

היום הראשון ללימודים

המשפחה

האזרחות/ לאום

מצב משפחתי

הפועל TENER

מילות הקניין

3

אני ומשפחתי

חלקי העיר

ארבע רוחות השמיים

HAY

התווית המיידעת

התווית הסתמית

שמות תואר וכינויי שם מצביעים

ESTAR לציון מיקום

מילות יחס של מיקום

4

העיר

עולם העבודה

זמן הווה של פעלים רגילים

AL/DEL

דירוג התכונות

5

עבודתי

ימי השבוע

הזמן הכרונולוגי

תדירות

פעלים חריגים (יוצאים מן הכלל)

TAMBIÉN-TAMPOCO

6

סוף השבוע

חדרי הבית

ריהוט

SER/ESTAR

שמות תואר עם ESTAR

מילות יחס של מיקום

7

הבית החדש

תחביבים

הפועל GUSTAR ודומים לו

ביטויים עם הפועל TENER

8

התחביבים

בגדים

צבעים

סוגי בדים

שמות החנויות

כינויי שם מושא ישיר

כינויי שם מושא עקיף

מספרים גדולים: 11-1.000.000

9

הקניות

שמות הארוחות

אוכל

תיאור מאכלים

כלי אוכל

שמות תואר למאכלים

SE + פועל

10

האוכל

ימי השבוע

השעה

פעולות יומיומיות

פעלים חוזרים - Verbos reflexivos

תוארי פועל המתייחסים לזמן

11

איזו שיגרה!

עונות השנה

חודשי השנה

אמצעי תחבורה

מקומות לינה

מזג האוויר- האקלים

העתיד IR + A +INFINITIVO

PENSAR + INFINITIVO

פעלים של מזג אוויר

12

תוכניות לנסיעה

חלקי הגוף

מחלות

סוגי תרופות

הפועל DOLER

ביטוים עם ESTAR ו-TENER

צורות מחויבות

מילות היחס

13

הבריאות

ביוגרפיות

זמן עבר: PRETÉRITO INDEFINIDO

14

חיים שכאלה
מבוא לחלק הראשון - ספרדית בסיסית

ספר זה מיועד לכל מי שמעוניין ללמוד ספרדית החל מהרמה הבסיסית ביותר, או מי שיש לו ידע בסיסי אך רוצה להבין יותר את הדקדוק ולארגן את ידיעותיו.

הספרדית כיום היא השפה הפופולארית ביותר בעולם אחרי האנגלית, ומדברים בה 500 מיליון אנשים ב-21 ארצות ברחבי העולם שבהן היא שפה רשמית. גם בישראל גוברת בשנים האחרונות ההתעניינות בשפה, בספרות שלה, במוזיקה, בריקודים, בתוכניות הטלוויזיה ועוד.

בכל פרק בספר תוכל למצוא נושא בדקדוק לצד דיאלוג ואוצר מילים במגוון נושאים הנוגעים לחיי היום-יום. אך יש לזכור כי לימוד שפה כולל גם הכרת תרבויות שונות ומנהגים שונים, ועל כן כולל הספר גם מידע על מנהגים ותרבות בארצות דוברות ספרדית. כמו כן, מופיעים בכל פרק תרגילים שכדאי מאוד לעשותם על מנת לבסס את הידע. בסוף הפרק מופיעים פתרונות התרגילים, ובאמצעותם תוכל לבדוק האם ענית ופתרת נכון.

התקליטורים שמלווים את הספר נועדו לסייע לך בתהליך הלימוד. נוסף על כך שהם יאפשרו לך לשמוע את ההגייה הנכונה, ידוע כי שמיעת המילים והמשפטים היא שיטה בדוקה לזכירה טובה יותר.

כדאי לציין שהתרגום בספר אינו תמיד "צמוד לטקסט" מאחר שבספרדית קיימים חוקים ומילים שאין להם מקבילה מתאימה בעברית.

אנו מקווים כי תוכל למצוא בספר תועלת וגם הנאה,

בהצלחה!

נקודות לציון בשפה הספרדית, הערות לאופן הכתיב וההגייה

הספרדית יחסית קלה לקריאה ולכתיבה, כי הכתב משקף בצורה די נאמנה את הצלילים, כלומר כמעט כל אות מייצגת צליל ייחודי ועם זה כל צליל מיוצג על-ידי אות (או צירוף אותיות) באופן חד-משמעי. עם זאת, צלילי השפה הספרדית מעט שונים מאזור לאזור. גם בתוך מדינה אחת ייתכנו הבדלים באופן הגייתם של עיצורים שונים.

סימני שאלה (¿) וקריאה (¡) הפוכים בתחילת השורה מקובלים בכתיבה בספרדית, ותפקידם לסמן את המשפט הבא כמשפט שאלה או כמשפט קריאה והתפעלות.

איך קוראים לך? ¿Cómo se llama Usted?

ברוך הבא לספרד! ¡Bienvenido a España!

קיימת אות אחת ללא צליל והיא האות h (לא קיים צליל של ”ה“ בספרדית). אולם, האות h יכולה להופיע בצמד ch, והצליל שלו בתעתיק הוא צ'.

hacha (גרזן) hecho (עובדה) ocho (שמונה)

אַצָ'ה אֵצ'וֹ אוֹצ'וֹ

לאות c יש גם קיום עצמאי, וחייבים לזכור את שני צליליה: מבטאים אותה כ-k (ק) לפני כל העיצורים או לפני אותיות התנועה a, o, u ( cama, color, cultura); או כ-s (ס) לפני האותיות i, e ( cero, circo). ברוב שטחה של ספרד לא הוגים אותה כמו ”ס“ אלא ממקמים את הלשון בין השיניים הקדמיות, כמו במילה thing באנגלית. כדי שנוכל לבטא את הצליל של ”ק“ לפני i, e - משתמשים באות q בצירוף u אילמת. כלומר, ההברה que היא קֵה וההברה qui היא קִי. האות q לא תופיע בצירוף אחר מלבד זה.

גם האות z נשמעת כמו "ס" במרבית המקומות. אך רק באותם האזורים של ספרד שבהם ה-c שווה ל-th של האנגלית, תסמל גם z אותו צליל, וזאת לפני תנועה כלשהי. יש לזכור שהצליל ”ז“ לא קיים בשפה הספרדית.

אין מבדילים בין b ל-v בהגייה. ההבדל קיים רק בכתיב.

גם לאות g ישנם שני צלילים: מבטאים אותה כ-"ג" לפני כל העיצורים או לפני אותיות התנועה a, o, u ( galería, agosto, gusto); אך לפני i, e הצליל כמו "ח" או "כ" בעברית:

general (גנרל) gitano (צועני) agencia (סוכנות)

חֶנֶרַל חִיטַנוֹ אַחֶנְסִיַה

כדי שנוכל לבטא g כמו ”ג“ לפני i, e - מוסיפים u, אך אין הוגים אותה! כל תפקידה הוא לסמן שהאות g שווה ל-“ג“. לדוגמה: guitarra (גיטרה) והשם Miguel המבוטא מִיגֶל.

קיימות מילים בהן מופיע הצליל "גוּאֶ" או "גוּאִי". על מנת ליצור צליל שכזה, מוסיפים שתי נקודות מעל האות - ü. לדוגמה: pingüino (פינגווין) נשמע "פינגאוּאינו" והמילה cigüeña (חסידה) תשמע "סיגאואֶניה".

זכור! לאות j בספרדית צליל של "ח":

jabón (סבון) mujer (אישה) ajo (שום) jugo (מיץ)

חַבּוֹן מוּחֶר אַחוֹ חוּגוֹ

לאות r צליל חלש באמצע המילה וחזק בתחילתה. כדי לקבל צליל חזק באמצע המילה מכפילים את האות. לדוגמה: Roma [צליל חזק] לעומת aroma [צליל חלש], pera (אגס) [צליל חלש] לעומת perra (כלבה) [צליל חזק].

בספרדית קיימים שני צלילים שבהם הלשון מתקרבת מאוד לחֵך, בדומה לצלילים השכיחים מאוד ברוסית ובשפות סלביות אחרות:

הצליל המסומן באות ll מסמל צליל דומה לזה של "י" במילה ”יוֹד“ ( Sevilla - סְבִייַה). גם לאות y צליל דומה לזה של "י".

עם זאת יש לציין שלא בכל מקום הוגים את האותיות ll ו-y באותו אופן. הן עשויות גם להישמע קרובות לצלילים " ז' ", " ג' ", ואף "ש" באזורים מסוימים. לדוגמה: המילה yo (אני) עשויה להישמע בכל אחת מצורות אלו: יוֹ, ז'וֹ, ג'וֹ, שוֹ.

הצליל ñ - צליל דומה לזה כמו במילה האנגלית onion (בצל), במילה הצרפתית champagne (שפמנייה) או במילה האיטלקית lasagna (לזנייה).

הקטעים המתורגלים עם הקריינים בסרט הם:

השיחות

אוצר המילים

"שיחה חוזרת" - עד שיעור 10 בלבד

התרגילים והפתרונות שלצידם הסימן