מילת היחס ל' בנטייה

hebrew_learn_ulpan_11-00

למי הם מחכים?

hebrew_learn_ulpan_11-01

א. כתבו: ל, לִי, לךָ... / לְמִי, לְמָה

hebrew_learn_ulpan_11-02

שימו לב! אומר ל... ש...

ב. כתבו: ל- / ש-

hebrew_learn_ulpan_11-03

ג. כתבו סיפור -

hebrew_learn_ulpan_11-04

ד. כתבו שיחה -

hebrew_learn_ulpan_11-04A

שרה שולחת הודעה בטלפון (sms)

hebrew_learn_ulpan_11-05

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_11-06

ב. השלימו את המשפטים לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_11-07

שימו לב!

hebrew_learn_ulpan_11-08

1-10

כתבו שאלות: למי, לאן, איפה, מה...

hebrew_learn_ulpan_11-09

מילת היחס "אֶת"

hebrew_learn_ulpan_11-10
hebrew_learn_ulpan_11-11

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_11-12

ב. כתבו שאלות: את מי? את מה?

hebrew_learn_ulpan_11-13

1-5

ג. השלימו את או את הַ... רק במקום שצריך:

1-5

ג. השלימו את או את הַ... רק
במקום שצריך:

hebrew_learn_ulpan_11-14

הֵם צְרִיכִים לְהַחְלִיט

hebrew_learn_ulpan_11-15
119

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_11-16

ב. כתבו מה אתם אוהבים ולא אוהבים בעיר שלכם.

ב. כתבו מה אתם אוהבים
ולא אוהבים בעיר שלכם.

hebrew_learn_ulpan_11-17
hebrew_learn_ulpan_11-18

ג. כתבו את הפועל בצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_11-19

T10

T10 צר

T11

T12

T13

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת

כותרת

כותרת

כותרת

1-10

ג. כתבו את הפועל בצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת

על חוף הים באילת

* זאת דוגמה להערה בעמוד