ציפי בן-עמי

קורס הלימוד המקיף להקניית יסודות השפה העברית המדוברת בישראל

על-פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך האגף לחינוך מבוגרים

אולפן עברית הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר העברי. בנוסף לספר הלימוד ניתן להשיג גם חוברת פתרונות לתרגילים המציעה פתרונות לתרגילים שבספר, חוברת הסברים מורחבים לנושאי הלימוד השונים, וכן קטעי קריינות בווידיאו הממחישים את קטעי הקריאה והתרגילים שבספר - דבר ההופך את לימוד העברית לחוויה אמיתית ומעשירה.

נגן וידאו

הקורס אינו כולל ספר לימוד לימוד מודפס

Ulpan_TOC

לשון

קטע קריאה/תרגיל חזרה

תחום תפקוד/פעולות דיבור

שיעור 1

הָאָלֶפבֵּית הָעִבְרִי

התנועות

איפה? ב...

מאין? מ...

שיעור 2

כינוי הגוף - יחיד/ה

קטעי קריאה

בבנק - שיחה

פגישה באוטובוס - שיחה

שמי, שמך...

כינוי הגוף - רבים, רבות

חברים טובים - קטע

ברחוב - שיחה

המספרים - נקבה (100-1)

בן כמה?

חושב ש...

תעודת זהות

שיעור 3

שם עצם + שם תואר

זה, זאת, אלה (הכינוי הרומז)

השפות

על חוף הים באילת - שיחה

עובד ב... / כ...

מקצועות - קטעי קריאה

תעסוקה

שם התואר

שיעור 4

ה"א הידיעה

כפר סבא - קטע

שם עצם מיודע + שם תואר

הזה, הזאת, האלה

מילות יחס

יש ב..., אין ב..., נמצא

האולפן בכרמיאל - תרגיל מילוי

מה יש בתמונה ואיפה?

שיעור 5

לאן? ל...

קטעי קריאה

מילות שאלה - תרגיל

מילות יחס - תרגיל

"של" בנטייה (מילת שייכות)

שיחות

משפחת גולן - קטע

משפחה / תעודת זהות

לאן הם נוסעים בסוף השבוע?

משפחה

זקן, צעיר, ישן, ותיק

רואה, קונה, קונה

שיחות

צרכנות

שיעור 6

שם הפועל

"רוצה" + שם הפועל

שיחה

ירושלים - תרגיל מילוי

הכיוונים: צפון, דרום...

ארץ ישראל (מפה)

התמצאות במקום

ירושלים (מפה)

רמת-גן - עיר הגנים - קטע

"צריך", "יכול" + שם הפועל

תלמידה טובה - שיחה

שיעור 7

הפתק

מילות הזמן (תמיד, לפעמים...)

בחור שומר מסורת

המספר המונה (10-1 זו"נ)

יש חדש! - שיחה

דיור

המספר הסתמי

שיעור 8

ל... יש / אין (כינוי הקניין)

מן המיתולוגיה

מצפון ל... מדרום ל...

התמצאות במקום

יש לי , אין לי

שיחה

עסוק, פנוי, תפוס

הודעה ופתק

שיעור 9

מה השעה?

התמצאות בזמן

איזה? איזו? אילו?

שיחה

התנצלות

"אוהב", "מעדיף" + שם הפועל

רוני חוזר מהגן - שיחה

על עבודה ומקצוע - שיחה

תעסוקה

פרטים אישיים - קטעי קריאה

תעודת זהות

הטופס

שיעור 10

לכן (משפט תוצאה)

הסמיכות

מושב נהלל - קטע

היא רוצה להיות מורה - תרגיל מילוי

כאשר, כש...

אהבה של ילד בגן - שיר

אולי בפעם אחרת - שיחה

ב-ל-מ -תרגיל חזרה

שיעור 11

מילת היחס ל' בנטייה

למי הם מחכים? - שיחה

מסרון (SMS) + פתק

לאן? למי?

מילת היחס "את"

הם צריכים להחליט - סיפור

שיעור 12

המספר המונה (11 ואילך)

התמצאות בזמן

כמה עולה?

שיחה

צרכנות

לוח השנה העברי - קטע

בחנות הספרים - שיחה

צרכנות

שיעור 13

אפשר, אסור, מותר, כדאי

שמורות טבע וגנים לאומיים

במרפאה - שיחה

בריאות

כדי + שם הפועל (משפט תכלית)

באיזה? באיזו?

דורון מתקשר ומזמין טכנאי

הזמנה

באיזה יום? באיזו שעה?

הפתק

באילו ימים? באילו שעות?

שיחה

מילת היחס "עם" בנטייה

שיעור 14

המספר הסודר

באיזו תחנה? - שיחה

התמצאות במקום

אחרי, לפני; קודם, אחר-כך

סדר יום

סדר יום - תרגיל מילוי

בינוני פעול

בני-ברק - קטע

השלט

בקשה

איך מגיעים ל...?

שיחה

התמצאות במקום

ה"א המגמה

שיעור 15

מילת היחס "את" בנטייה

הזמנה לכוס קפה - שיחה

הזוגי

תמר רוצה לקנות מכונית - שיחה

המלצה / בנק

"להיות" - זמן עבר, גוף שלישי

הטיול לירושלים

מזג האוויר

"להיות" בזמן עבר

איך היה בחתונה? - שיחה

מילת היחס "אצל"

כל + שם עצם

כתיבת שאלות - תרגיל

מילות יחס - תרגיל

הפכים - תרגיל

הווה ושם הפועל - טבלת סיכום

שיעור 16

זמן עבר

עבר, פעל ע"ו, ע"י

שאלות כל הזמן - שיר

הציווי

מפקד ומפקדת - סיפור

שיעור 17

עבר, שלמים (רוחב - גוף שלישי)

נתן אלתרמן - קטע

תרצה אתר - קטע

עבר, שלמים (רוחב - גוף ראשון ושני ׂ)

יוסי מספר... - סיפור

השורש והבניינים

שיעור 18

מילת היחס ב' בנטייה

מתנהג כמו תינוק - שיחה

מילות יחס - תרגיל

מילת היחס "אצל" בנטייה

מתנה ליום הולדת - שיחה

ברכות ואיחולים

תודה

המשפט הסתמי

מה עושים בבנק?

בנק

מה עושים בחגים?

שיעור 19

אסור לי, מותר לי

מונולוג של חולה שפעת

בריאות

שמות מן הגוף

מונה ליזה - קטע

בריאות

ביטויים

בריאות

הצבעים

שמות הילידים (ישראלי...)

מתנדבת בקיבוץ - סיפור

מילות קישור - תרגיל

מילות יחס בנטייה (חתך רוחב)

שיעור 20

הודעה בתא הקולי

הפתק

אורנה פורת - קטע

טוב שכן קרוב מאח רחוק - שיחה

בקשה ותודה

חבר טוב - קטע

שיעור 21

יותר מ.../מאשר (ערך היתרון)

אהובים ושונים - שיר

היין האדום - קטע

מילות יחס - תרגיל

כואב ל..., לי, לך...

בריאות

למה כואב לה כל הגוף? - שיחה

שיעור 22

עבר, פעל ל"ה

קניות - שיחה

צרכנות

אשתי - סיפור

השורשים והגזרות

היה ל.... (כינוי הקניין בעבר)

השורשים של העם היהודי - קטע

סבתא מספרת - תרגיל מילוי

שיעור 23

הסמיכות

הטיול למדבר יהודה - סיפור

מילת היחס מ' / "מן" בנטייה

עבר, הפעיל פ"נ + ע"ו

תֵאטרון "גשר" - קטע

עבר, הפעיל פ"י

סיפור המבול

שיעור 24

עבר, פיעל ל"ה

טעיתי נורא - שיר

אצל סבא וסבתא - שיר

עבר, פעל ל"ה + פיעל ל"ה

הדייר החדש - שיחה

תלונה והתנצלות

עבר, יכול + צריך, להצטרך

שיעור 25

שם תואר הנגזר משם עצם

הפלמנקו - קטע

מכתב להורים - קטע

מילת היחס "על" בנטייה

סיפור גן העדן

עבר, הפעיל פ"ג

למרות... (משפט ויתור)

מאדאם קירי - קטע

מילות קישור - תרגיל

שיעור 26

שם העצם בנטייה

כיפה אדומה - סיפור

הרב אלימלך פירר - קטע

השלילה בהווה (איני, אינך...)

שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם

מילת היחס "אל" בנטייה

שיחה ממתינה - שיחה

מוצא חן בעיניי

חגיגת בר מצווה - קטע

המולדת האמיתית - קטע

בחנות הבגדים - שיחה

צרכנות

שיעור 27

זמן עתיד

סימני העתיד (תחיליות וסופיות)

להיות בעתיד + יהיה ל...

יש לי חלום - קטע

עתיד, פעל ע"ו, הפעיל + יכול

נר ראשון של חנוכה - שיחה

הציווי השלילי

רוצה, מקווה, מבקש, כדי + ש

אם... - משפט תנאי קיים

עתיד - פיעל, התפעל, נפעל

הילדים באים הביתה לשבת

שיעור 28

שם הפעולה

המודעה

"יד חריף" מרכז לאומנויות - קטע

אלא

אבל, אלא

שיעור 29

עתיד, פעל - אפעול, אפעל

בית הספר העתידני - קטע

עתיד, פעל פ"ג

מן החדשות - קטע

הזמנה למפגש - קטע

המכתב

לדעתי...

ה... ביותר (ערך ההפלגה)

שלגיה ושבעת הגמדים - סיפור

שיעור 30

חיפוש עבודה - קטע

תעסוקה

בעל -, חסר -

מודעות דרושים

יש לה הרבה הוצאות - קטע

תעסוקה

אצל "קוראת בקלפים" - שיחה

תעסוקה

על עצמי, מעצמי, את עצמי...

שיעור 31

עתיד, פעל חסרי פ"י

עתיד, פעל פ"א, פ"נ

עתיד, פעל ל"ה

צמד חמד - שיחה

צרכנות

עתיד, פיעל ל"ה

כדאי ש...

המלצה

חזון אחרית הימים - קטע

כלי, כלים

סיכום העתיד - כתיבת שאלות

סיכום העתיד - תרגיל

שיעור 32

הציווי

נפש בריאה בגוף בריא

הוראות למשתמש במחשב

שיעור 33

הסביל

בניין נפעל

שלושה ספרים - קטע

מילת היחס "על-ידי" בנטייה

אילו... - משפט תנאי בטל

אהבתו של חייל - שיר

מילות יחס: אחרי, לפני, בלעדי

שיעור 34

בניין פועל

הטרגדיה של סנט לואיס - קטע

לעומת... משפט ניגוד

ים המלח וים כנרת - קטע

חיים ויצמן - קטע

עזר ויצמן - קטע

המודעה

שיעור 35

בניין הופעל

חנוכת בית - שיחה

דיור

הזמנה

המודעה / דיור

שיעור 36

המשפט הסתמי בסביל

תואר הפועל

נפעל ל"ג, ל"א

נפעל פ"ג

מבצע יונתן - קטע

נפעל ל"ה

ירושלים - קטע

ההיסטוריה של עם ישראל

נספחים

על אותיות ומספרים

ספרי התנ"ך

מילות יחס ומיליות

מילות קישור

שם העצם - יוצאים מן הכלל

ש"ע / ש"ת הנגזר מן השם

משקלים של בעלי מקצוע

הסביל

הפועל