הַמִּסְפָּר הַמּוֹנֶה

hebrew_learn_ulpan_12-00
hebrew_learn_ulpan_12-00A

תאריך

hebrew_learn_ulpan_12-01

כתבו לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_12-02
hebrew_learn_ulpan_12-03

ענו על השאלות לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_12-04
hebrew_learn_ulpan_12-04A

1-10

כתבו את המספרים במילים:

hebrew_learn_ulpan_12-05
hebrew_learn_ulpan_12-05A

כַּמָה עוֹלֶה?

hebrew_learn_ulpan_12-06
124

א. כתבו לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_12-07

ב. כתבו את המספרים במילים:

hebrew_learn_ulpan_12-08

ג. השלימו את המשפטים במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_12-09
hebrew_learn_ulpan_12-09A

ד. כתבו לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_12-10
hebrew_learn_ulpan_12-10A

לוח השנה העברי

hebrew_learn_ulpan_12-11

א. כתבו נכון או לא נכון:

hebrew_learn_ulpan_12-12

ב. השלימו: מוֹסִיף, מוֹסִיפָה, מוֹסִיפִים, מוֹסִיפוֹת, לְהוֹסִיף (ל...)

hebrew_learn_ulpan_12-13

ג. השלימו: קָבוּעַ, קְבוּעָה, קְבוּעִים, קְבוּעוֹת

hebrew_learn_ulpan_12-14
hebrew_learn_ulpan_12-15

ד. השלימו את המשפטים במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_12-16

בחנות הספרים

hebrew_learn_ulpan_12-17

א. השלימו לפי הדיאלוג:

hebrew_learn_ulpan_12-18

ב. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_12-19

1-10

ג. כתבו את הפועל בצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_12-20

T10

T11

T12

T13

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת

כותרת

כותרת

כותרת

1-10

ג. כתבו את הפועל בצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת

על חוף הים באילת

* זאת דוגמה להערה בעמוד