הַמִּסְפָּר הַסּוֹדֵר

באיזו תחנה?

hebrew_learn_ulpan_14-00

כתבו נכון או לא נכון:

hebrew_learn_ulpan_14-01
hebrew_learn_ulpan_14-01A
hebrew_learn_ulpan_14-02
hebrew_learn_ulpan_14-03

1-10

השלימו את המשפטים לפי הדוגמאות:

hebrew_learn_ulpan_14-04
hebrew_learn_ulpan_14-06
hebrew_learn_ulpan_14-06A

סֵדֶר יוֹם

hebrew_learn_ulpan_14-07A
hebrew_learn_ulpan_14-07

א. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_14-08

1-11

ב. השלימו: לפני ה.../ש..., אחרי ה.../ש...

hebrew_learn_ulpan_14-09

קודם... אחר-כך...

ג. כתבו משפטים לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_14-10

ד. כתבו את הפועל בצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_14-11

סֵדֶר יוֹם

hebrew_learn_ulpan_14-12

א. קראו את הקטע והשלימו את המילים החסרות:

hebrew_learn_ulpan_14-13

ב. קראו את הקטע בנקבה. במקום יצחק - חנה עורכת-דין.

ג. כתבו את סדר היום שלכם.

בֵּינוֹנִי פָּעוּל

hebrew_learn_ulpan_14-15

בְּנֵי-בְּרַק

hebrew_learn_ulpan_14-16

א. השלימו את המשפטים במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_14-17

ב. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_14-18

1-10

ג. כתבו את הצורה הנכונה של הפועל לפי הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_14-19

הַשֶּלֶט

hebrew_learn_ulpan_14-20

א. ענו על השאלות לפי המידע בשלטים:

hebrew_learn_ulpan_14-21

ב. כתבו שאלות:

hebrew_learn_ulpan_14-22

בַּקָּשָׁה

hebrew_learn_ulpan_14-23

א. המשיכו את השיחה:

hebrew_learn_ulpan_14-24

ב. השלימו לפי השיחה:

hebrew_learn_ulpan_14-25
hebrew_learn_ulpan_14-26

ג. השלימו את המשפטים במילים:

hebrew_learn_ulpan_14-27
hebrew_learn_ulpan_14-28

ד. השלימו את המשפטים במילים:

hebrew_learn_ulpan_14-29

ה. יש לכם מחר בחינה, ואתם לא יכולים לבוא לכיתה.
אתם מבקשים מהמורה לכתוב את הבחינה ביום אחר.
כתבו למורה בקשה.

hebrew_learn_ulpan_14-30

איך מגיעים ל...?

hebrew_learn_ulpan_14-31
153

ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_14-32

אֵזוֹר בתל-אביב

hebrew_learn_ulpan_14-33

א. הסתכלו במפה ("אזור בתל-אביב")
והשלימו את המשפטים במילים:

hebrew_learn_ulpan_14-34

ב. הסתכלו במפה ("אזור בתל-אביב")
וכתבו איך מגיעים למקומות בעיר.

hebrew_learn_ulpan_14-35

1-10

א. השלימו את המשפטים במילים האלה:

hebrew_learn_ulpan_14-36

ה"א המגמה

ב. כתבו לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_14-37
hebrew_learn_ulpan_14-37A

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת

כותרת

כותרת

כותרת

1-10

ג. כתבו את הפועל בצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת

על חוף הים באילת

* זאת דוגמה להערה בעמוד