אסור לי  מותר לי

hebrew_learn_ulpan_19-00
hebrew_learn_ulpan_19-01

מונולוג של חולה שפעת

hebrew_learn_ulpan_19-02

א. קראו את הקטע: במקום "אני" - דניאלה חולה, יש לה...

ב. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_19-03

ג. כתבו: ל-, לי, לך... / יכול, יכולה...

hebrew_learn_ulpan_19-04

שמות מן הגוף

hebrew_learn_ulpan_19-06
hebrew_learn_ulpan_19-06A

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_19-07

קורא את  ב-  ל-

hebrew_learn_ulpan_19-08

ב. השלימו את המשפטים במילות היחס: את / ב- / ל-, לי, לך... :

hebrew_learn_ulpan_19-09

ג. כתבו משפטים לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_19-10

ביטויים

hebrew_learn_ulpan_19-11

כתבו את הביטויים המתאימים:

hebrew_learn_ulpan_19-12

ביטויים נוספים:

hebrew_learn_ulpan_19-13

הצבעים

hebrew_learn_ulpan_19-14

א. כתבו את הצבעים:

hebrew_learn_ulpan_19-15

ב. הוסיפו שם עצם:

hebrew_learn_ulpan_19-16

שמות הילידים
ישראלי, ישראלית, ישראלים,
ישראליות (שם עצם)

מתנדבת בקיבוץ

hebrew_learn_ulpan_19-17

א. השלימו את המילים החסרות לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_19-18

ב. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_19-20
hebrew_learn_ulpan_19-21

1-12

ג. השלימו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_19-22
217
hebrew_learn_ulpan_19-23
hebrew_learn_ulpan_19-24

מילות קישור - תרגיל חזרה

1-8

בחרו את מילת הקישור המתאימה:

hebrew_learn_ulpan_19-25

מילות יחס בנטייה

בחרו את מילת הקישור המתאימה:

hebrew_learn_ulpan_19-28

ב. בחרו את מילת היחס המתאימה:

hebrew_learn_ulpan_19-29

1-10

ג. כתבו לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_19-30

ד. בחרו את מילת היחס (בנטייה) המתאימה:

hebrew_learn_ulpan_19-31
hebrew_learn_ulpan_19-32

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת

כותרת

כותרת

1-10

כותרת

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד