הודעה בתא הקולי

hebrew_learn_ulpan_20-00

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_20-01

ב. אתם מתקשרים ל... (חבר/ה, בעל/אישה, מורה, מנהל, בן...), ואין תשובה.
אף אחד לא עונה.
אתם משאירים הודעה בתא הקולי.

hebrew_learn_ulpan_20-02

ג. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_20-03

ד. כתבו את הפועל בזמן הווה או את שם הפועל:

hebrew_learn_ulpan_20-04

תרגיל חזרה

חברו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_20-05

על חוף הים באילת

hebrew_learn_ulpan_20-06

א. השלימו לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_20-07

ב. כתבו מה קרה בשנים:

hebrew_learn_ulpan_20-08

תרגיל - חזרה על פעלים:

כתבו את הפועל בצורה הנכונה ובזמן הנכון:

hebrew_learn_ulpan_20-09

בקשה ותודה

טוֹב שָׁכֵן קָרוֹב מֵאָח רָחוֹק (משלי כז, י)

hebrew_learn_ulpan_20-10
hebrew_learn_ulpan_20-13

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_20-11

ב. השלימו לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_20-12

מוּכְרָח מוּכְרָחָה מוּכְרָחִים
מוּכְרָחוֹת + שם הפועל

ג. השלימו את המשפטים בשמות הפועל:

hebrew_learn_ulpan_20-14

ד. השלימו את המשפטים בפעלים האלה:

hebrew_learn_ulpan_20-15

חבר טוב

hebrew_learn_ulpan_20-16

א. אלכס מעריך את העזרה של מיכאל וכותב לו מכתב תודה.

hebrew_learn_ulpan_20-17

ב. מיכאל מתחתן בקרוב.
אלכס קונה לו מתנה יפה וכותב לו ברכה.

hebrew_learn_ulpan_20-09

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת

כותרת

כותרת

כותרת

1-10

כותרת

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת

על חוף הים באילת

על חוף הים באילת

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד