זמן עבר - בניין פעל, ל"ה

השורש: . . ה

hebrew_learn_ulpan_22-00

א. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_22-01

קניות

hebrew_learn_ulpan_22-02

א. השלימו את הפעלים לפי השיחה:

hebrew_learn_ulpan_22-03

ב. אתם צריכים לקנות נעליים.
כתבו שיחה עם המוכר בחנות הנעליים.

hebrew_learn_ulpan_22-04

א. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_22-05

ב. השלימו את המשפטים במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_22-06png
hebrew_learn_ulpan_22-07

אִשְׁתִּי

hebrew_learn_ulpan_22-08
hebrew_learn_ulpan_22-09

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_22-10

ב. כתבו את הפעלים בזמן הנכון ובצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_22-11

לעלות ל...

א. קראו והשלימו את השיחה:

hebrew_learn_ulpan_22-12
hebrew_learn_ulpan_22-12A

ב. השלימו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_22-13

כתבו את הפועל בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_22-14

כתבו שאלות:

hebrew_learn_ulpan_22-15

השורשים והגזרות

hebrew_learn_ulpan_22-16
hebrew_learn_ulpan_22-17
hebrew_learn_ulpan_22-18

השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_22-19
hebrew_learn_ulpan_22-20

היה ל...

השורשים של עם ישראל

hebrew_learn_ulpan_22-21
hebrew_learn_ulpan_22-21A

ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_22-22

זמן הווה

hebrew_learn_ulpan_22-24
hebrew_learn_ulpan_22-24A

כתבו מה יש/אין לכם היום
ומה היה/לא היה לכם לפני חמש שנים.

hebrew_learn_ulpan_22-25

כתבו את המשפטים בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_22-26

סבתא מספרת

א. קראו את הקטע וכתבו: היה, הייתה, היו

hebrew_learn_ulpan_22-27

ב. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_22-28

תרגיל - כתבו לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_22-29

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד