הסמיכות

hebrew_learn_ulpan_23-00
hebrew_learn_ulpan_23-01
hebrew_learn_ulpan_23-02

1. כתבו בסמיכות:

hebrew_learn_ulpan_23-03
hebrew_learn_ulpan_23-04
hebrew_learn_ulpan_23-05
hebrew_learn_ulpan_23-06

2. כתבו את הסמיכויות ברבים:

hebrew_learn_ulpan_23-07
hebrew_learn_ulpan_23-08

השלימו את הנסמכים במשפטים הבאים:

hebrew_learn_ulpan_23-09

ה"א הידיעה

hebrew_learn_ulpan_23-10

1-10

כתבו את ה"א הידיעה ("ה") רק במקומות שצריך:

hebrew_learn_ulpan_23-11
hebrew_learn_ulpan_23-12

1-10

כתבו: לְ- / לַ- בְּ- / בַּ- *

hebrew_learn_ulpan_23-13

הטיול למדבר יהודה

א. קראו את הסיפור וסמנו את הסמיכויות:

hebrew_learn_ulpan_23-14

ב. השלימו את המילים לפי הסיפור:

hebrew_learn_ulpan_23-15

לֵיהָנוֹת מ...

hebrew_learn_ulpan_23-16

ג. כתבו את הפועל "ליהנות" בצורה הנכונה ובזמן הנכון:

hebrew_learn_ulpan_23-17

מילת היחס מִ-/"מִן" בנטייה

hebrew_learn_ulpan_23-18
hebrew_learn_ulpan_23-19

1-10

השלימו את מילת היחס מ-/"מן" בנטייה:

hebrew_learn_ulpan_23-20

זמן עבר - בניין הפעיל פ"נ, ע"ו (ע"י)

תאטרון "גשר"

hebrew_learn_ulpan_23-21

א. השלימו לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_23-22

ב. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_23-23

א. השלימו את הטבלאות:

hebrew_learn_ulpan_23-24
hebrew_learn_ulpan_23-27
hebrew_learn_ulpan_23-25
hebrew_learn_ulpan_23-28

ב. כתבו את המשפטים בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_23-26

ג. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_23-29

ד. כתבו את המשפטים בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_23-30
hebrew_learn_ulpan_23-31

כתבו שאלות:

א. גזרת פ"נ

hebrew_learn_ulpan_23-32

ב. גזרת ע"ו (ע"י)

hebrew_learn_ulpan_23-33

בניין הפעיל, פ"י

השורש: י . . בבנין הפעיל פ' הפועל י' ו'

hebrew_learn_ulpan_23-34
hebrew_learn_ulpan_23-35

1-10

כתבו את הפועל בזמן הנכון ובצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_23-36

סיפור המבול (על פי ספר בראשית פרקים ו-ט)

hebrew_learn_ulpan_23-37
hebrew_learn_ulpan_23-39

ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_23-38

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T41

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד