זמן עבר - בניין פיעל, ל"ה

השלימו את הטבלאות:

hebrew_learn_ulpan_24-00
hebrew_learn_ulpan_24-01
hebrew_learn_ulpan_24-02

טָעִיתִי נוֹרָא

hebrew_learn_ulpan_24-03

ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_24-04

אֵצֶל סַבָּא וְסַבְתָּא

hebrew_learn_ulpan_24-05

ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_24-06
hebrew_learn_ulpan_24-05A

א. השלימו את הפעלים לפי השיר "טעיתי נורא":

hebrew_learn_ulpan_24-07

ב. השלימו את המילים לפי השיר "אצל סבא וסבתא":

hebrew_learn_ulpan_24-08

1-10

ג. כתבו את הפועל בזמן הנכון ובצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_24-09

ד. כתבו שאלות:

hebrew_learn_ulpan_24-10

פעל ל"ה  פיעל ל"ה

כתבו את המשפטים בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_24-11

תלונה והתנצלות

הדַיָיר החדש

hebrew_learn_ulpan_24-12

ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_24-13
hebrew_learn_ulpan_24-14

כתבו לחבר מכתב והסבירו לו למה אתם כועסים עליו.

hebrew_learn_ulpan_24-15
hebrew_learn_ulpan_24-16

כתבו התנצלות והסבירו מה קרה, מה הסיבה שהגעתם מאוחר כל-כך.

hebrew_learn_ulpan_24-17

זמן עבר - יכול  צריך, להצטרך

hebrew_learn_ulpan_24-18

כתבו את המשפטים בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_24-19
hebrew_learn_ulpan_24-20

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T421

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד