שם תואר *

hebrew_learn_ulpan_25-00A
hebrew_learn_ulpan_25-00

הפלמנקו

hebrew_learn_ulpan_25-01

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_25-02

ב. כתבו ברבים:

hebrew_learn_ulpan_25-03

מכתב להורים

hebrew_learn_ulpan_25-04

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_25-05

ב. כתבו שאלות:

hebrew_learn_ulpan_25-06

ג. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_25-07

1-10

כתבו את שם התואר (שימו לב לְה"א הידיעה!):

hebrew_learn_ulpan_25-08

מילת היחס "על"

סיפור גן העדן (על פי ספר בראשית פרקים ב-ג)

hebrew_learn_ulpan_25-09
281

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_25-10

ב. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_25-11

ג. כתבו את הפועל בזמן הנכון ובצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_25-12

מילת היחס "על" בנטייה

hebrew_learn_ulpan_25-13
hebrew_learn_ulpan_25-14

1-10

השלימו את מילת היחס "על" בנטייה:

hebrew_learn_ulpan_25-15

זמן עבר - בניין הפעיל, פ"ג

א. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_25-16

ב. כתבו את הפועל בזמן הנכון ובצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_25-17

למרות... - משפט ויתור

hebrew_learn_ulpan_25-18

כתבו: למרות ה / אף על פי ש / למרות זאת

hebrew_learn_ulpan_25-19
hebrew_learn_ulpan_25-20
hebrew_learn_ulpan_25-21

מאדאם קירי - האדם הראשון שקיבל פעמיים פרס נובל

hebrew_learn_ulpan_25-22
286

א. השלימו לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_25-23

ב. כתבו מה קרה בשנים האלה:

hebrew_learn_ulpan_25-24

ג. השלימו את המשפטים לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_25-25

ד. השלימו את המילים החסרות לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_25-26

ה. השלימו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_25-27

ו. כתבו משפטים לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_25-28

מילות קישור - תרגיל חזרה

1-10

בחרו את מילת הקישור המתאימה:

hebrew_learn_ulpan_25-29

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T421

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד