זמן עתיד

hebrew_learn_ulpan_27-00

כתבו לפי הדוגמה:

hebrew_learn_ulpan_27-01

להיות - בזמן עתיד

hebrew_learn_ulpan_27-02
hebrew_learn_ulpan_27-03

1-10

כתבו את המשפטים בעתיד:

hebrew_learn_ulpan_27-04
hebrew_learn_ulpan_27-05

יש לי חלום

hebrew_learn_ulpan_27-06

א. כתבו מהו החלום שלכם.

1-10

ב. כתבו את המשפטים בעבר ובעתיד:

hebrew_learn_ulpan_27-07

זמן עתיד - פעל ע"ו  הפעיל  יכול

hebrew_learn_ulpan_27-08

השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_27-09

נר ראשון של חנוכה

hebrew_learn_ulpan_27-10

השלימו את הפעלים בזמן עתיד:

hebrew_learn_ulpan_27-11
hebrew_learn_ulpan_27-12

1-10

כתבו את המשפטים בזמן עתיד:

hebrew_learn_ulpan_27-13

הציווי השלילי

hebrew_learn_ulpan_27-14
hebrew_learn_ulpan_27-15

כתבו את הפועל בזמן עתיד:

hebrew_learn_ulpan_27-16

רוצה שֶׁ...  מבקש שֶׁ...
 מקווה שֶׁ...  כדי שֶׁ...

hebrew_learn_ulpan_27-17

1-10

א. כתבו את הפועל בזמן עתיד:

hebrew_learn_ulpan_27-18

ב. השלימו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_27-19

אִם... - משפט תנאי קיים

hebrew_learn_ulpan_27-20

1-10

כתבו את הפועל בעתיד:

hebrew_learn_ulpan_27-21
hebrew_learn_ulpan_27-22

זמן עתיד - פיעל  התפעל  נפעל

hebrew_learn_ulpan_27-23

השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_27-24

הילדים באים הביתה לשבּת

hebrew_learn_ulpan_27-25

בערב שרה ויוסי מְשׂוֹחֲחִים.

hebrew_learn_ulpan_27-26

השלימו את הפעלים בזמן עתיד לפי השיחות:

hebrew_learn_ulpan_27-27

כתבו את הפועל בעתיד:

hebrew_learn_ulpan_27-28

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T421

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד