שם הפעולה

hebrew_learn_ulpan_28-00

השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_28-01

המודעה

א. השלימו את המשפטים במילים מהמודעות:

hebrew_learn_ulpan_28-02
hebrew_learn_ulpan_28-03
hebrew_learn_ulpan_28-04

ב. אתם מעוניינים למכור את המחשב הישן שלכם. כתבו מודעה.

hebrew_learn_ulpan_28-05

1-10

ג. כתבו את הפועל (בזמן הנכון ובצורה הנכונה) או את שם הפעולה:

hebrew_learn_ulpan_28-06

"יד חריף" - מרכז לאומנויות

hebrew_learn_ulpan_28-07

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_28-08

ב. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_28-09

אֶלָא

hebrew_learn_ulpan_28-10

א. השלימו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_28-11
hebrew_learn_ulpan_28-12

ב. השלימו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_28-13

אבל  אלא

hebrew_learn_ulpan_28-15

א. כתבו: אבל / אלא

hebrew_learn_ulpan_28-16

ב. כתבו משפטים:

hebrew_learn_ulpan_28-17

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T421

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד