על עבודה ומקצוע

חיפוש עבודה

hebrew_learn_ulpan_30-00

א. השלימו את המילים החסרות לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_30-01

ב. כתבו שאלות:

hebrew_learn_ulpan_30-02
hebrew_learn_ulpan_30-03

כתבו לפי הדוגמאות:

hebrew_learn_ulpan_30-04
hebrew_learn_ulpan_30-05

מודעות דרושים

hebrew_learn_ulpan_30-06
hebrew_learn_ulpan_30-07A

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_30-08

ב. השלימו את המילים החסרות מתוך המודעות:

hebrew_learn_ulpan_30-09

יש לה הרבה הוצאות

hebrew_learn_ulpan_30-10

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_30-11

ב. השלימו את המשפטים במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_30-12

אֵצֶל "קוֹרֵאת בקְלָפִים"

hebrew_learn_ulpan_30-13

א. כתבו את מילות היחס בצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_30-14

ב. השלימו את המשפטים במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_30-15
342

על עצמי  מעצמי  את עצמי

hebrew_learn_ulpan_30-16

השלימו לפי הדוגמה: שימו לב למילת היחס!

hebrew_learn_ulpan_30-17
hebrew_learn_ulpan_30-18

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T421

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד