הציווי

hebrew_learn_ulpan_32-00

א. קראו את הקטע
בגוף שני יחידה (את)
וברבים (אתם).

ב. הוסיפו עצות משלכם.

ג. כתבו משפטים בפעלים:
משתדל, גורם ל-, מועיל ל-,
מזיק ל-, עוסק ב-

hebrew_learn_ulpan_32-01
hebrew_learn_ulpan_32-02

השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_32-03
hebrew_learn_ulpan_32-04

הוראות למשתמש במחשב

כתבו לפי הדוגמה והשתמשו במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_32-05
hebrew_learn_ulpan_32-06

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T421

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד