הסביל - בניין פועל

hebrew_learn_ulpan_34-00

הטרגדיה של "סנט לואיס"

hebrew_learn_ulpan_34-01

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_34-02

ב. השלימו את המשפטים במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_34-03

ג. כתבו את הפעלים בפעיל:

hebrew_learn_ulpan_34-04
hebrew_learn_ulpan_34-04A

ד. כתבו את הפועל הסביל בזמן הווה:

hebrew_learn_ulpan_34-05

ה. זמן עבר - כתבו את המשפטים בסביל:

hebrew_learn_ulpan_34-06

ו. כתבו את המשפטים בזמן עתיד:

hebrew_learn_ulpan_34-07

לעומת... - משפט ניגוד

hebrew_learn_ulpan_34-08

ים המלח וים כנרת

hebrew_learn_ulpan_34-09

ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_34-10

א. השלימו: לעומת זאת
(או: ואילו) / לעומת (ה-) / בניגוד (ל-)

hebrew_learn_ulpan_34-11

ב. השלימו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_34-12

ג. ערכו השוואה בין שתי ערים.

חיים ויצמן - הנשיא הראשון של מדינת ישראל

חיים ויצמן - הנשיא הראשון
של מדינת ישראל

hebrew_learn_ulpan_34-13

מי היה חיים ויצמן? כתבו לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_34-15

עזר ויצמן - הנשיא השביעי של מדינת ישראל

עזר ויצמן - הנשיא השביעי
של מדינת ישראל

hebrew_learn_ulpan_34-16

א. מי היה עזר ויצמן ? כתבו לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_34-17

ב. ערכו השוואה בין חיים ויצמן לבין
עזר ויצמן והשתמשו במילות ניגוד:

ב. ערכו השוואה בין חיים ויצמן לבין עזר ויצמן והשתמשו במילות ניגוד:

hebrew_learn_ulpan_34-18

המודעה

hebrew_learn_ulpan_34-19
hebrew_learn_ulpan_34-19A

א. השלימו את המשפטים במילים מהמודעות:

א. השלימו את המשפטים
במילים מהמודעות:

hebrew_learn_ulpan_34-20

ב. השלימו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_34-21

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T421

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד