הסביל - בניין הופעל

hebrew_learn_ulpan_36-10

א. כתבו בסביל - זמן הווה:

hebrew_learn_ulpan_35-01
hebrew_learn_ulpan_35-00A

ב. כתבו בסביל - זמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_35-02

ג. כתבו בסביל - זמן עתיד:

hebrew_learn_ulpan_35-00C
hebrew_learn_ulpan_35-03

חנוכת בית

hebrew_learn_ulpan_35-04

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_35-05

ב. כתבו את הפועל בצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_35-06
hebrew_learn_ulpan_35-07

רותי שולחת הזמנה לבני המשפחה
ולחברים הקרובים.

רותי שולחת הזמנה לבני המשפחה ולחברים הקרובים.

hebrew_learn_ulpan_35-08

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_35-09
hebrew_learn_ulpan_35-10

ב. כתבו את הפועל
הסביל בזמן הנכון
ובצורה הנכונה:

ב. כתבו את הפועל הסביל בזמן הנכון ובצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_35-11

המודעה

hebrew_learn_ulpan_35-12

השלימו את המשפטים במילים מהמודעות:

hebrew_learn_ulpan_35-13

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T421

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד