המשפט הסתמי

1-10

א. הפכו את המשפטים הפעילים
(הסתמיים) למשפטים סבילים:

hebrew_learn_ulpan_36-00

ב. הפכו את המשפטים הסבילים למשפטים פעילים (סתמיים):

ב. הפכו את המשפטים הסבילים
למשפטים פעילים (סתמיים):

hebrew_learn_ulpan_36-01
hebrew_learn_ulpan_36-02

ג. הפכו את המשפטים הסבילים (הסתמיים)
למשפטים פעילים (סתמיים):

ג. הפכו את המשפטים הסבילים (הסתמיים) למשפטים פעילים (סתמיים):

hebrew_learn_ulpan_36-03

תואר הפועל

hebrew_learn_ulpan_36-04

א. השלימו: ב- / באופן / בצורה

א. השלימו: ב- / באופן
/ בצורה

hebrew_learn_ulpan_36-05
hebrew_learn_ulpan_36-06

בניין נפעל - ל"ג ..ח/ע  ל"א ..א

א. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_36-07

ב. כתבו את הפועל הסביל בזמן הנכון ובצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_36-08

בניין נפעל, פ"ג

hebrew_learn_ulpan_36-09

א. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_36-10

ב. כתבו את הפועל הסביל בזמן הנכון ובצורה הנכונה:

ב. כתבו את הפועל הסביל בזמן הנכון
ובצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_36-11
hebrew_learn_ulpan_36-12

"מבצע יונתן"

hebrew_learn_ulpan_36-13

א. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_36-14

ב. כתבו את המשפטים בפעיל:

hebrew_learn_ulpan_36-15

ג. פעלים מרובעים זמן הווה בסביל כשם תואר:

hebrew_learn_ulpan_36-16

בניין נפעל, ל"ה

hebrew_learn_ulpan_36-17

א. כתבו את הפועל הסביל בזמן הנכון ובצורה הנכונה:

א. כתבו את הפועל הסביל בזמן הנכון
ובצורה הנכונה:

hebrew_learn_ulpan_36-18
hebrew_learn_ulpan_36-19
hebrew_learn_ulpan_36-20
hebrew_learn_ulpan_36-21

ב. כתבו את הפועל בצורה הנכונה ובזמן הנכון:

ב. כתבו את הפועל בצורה הנכונה
ובזמן הנכון:

hebrew_learn_ulpan_36-22
hebrew_learn_ulpan_36-23

ירושלים - בירת ישראל

hebrew_learn_ulpan_36-24
hebrew_learn_ulpan_36-25

א. השלימו את המשפטים במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_36-26

ב. כתבו את המשפטים בפעיל:

hebrew_learn_ulpan_36-27

ההיסטוריה של עם ישראל
(על קְצֵה המזלג...)

hebrew_learn_ulpan_36-28
hebrew_learn_ulpan_36-29

השלימו את המילים החסרות בתוך התיבות:

השלימו את המילים החסרות
בתוך התיבות:

hebrew_learn_ulpan_36-30
hebrew_learn_ulpan_36-31
hebrew_learn_ulpan_36-32

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T421

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד