זמן עבר - בניין פעל ע"ו, ע"י

השורש: .ו. , .י.

hebrew_learn_ulpan_16-00

השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_16-01

שאלות כל הזמן

hebrew_learn_ulpan_16-02

א. קראו את השיר: במקום דני - רותי

א. קראו את השיר: במקום דני - רותי

hebrew_learn_ulpan_16-03

1-8

ג. כתבו את הפועל בצורה הנכונה ובזמן הנכון:

hebrew_learn_ulpan_16-04

ד. כתבו שאלות:

hebrew_learn_ulpan_16-05

הציווי

מפקד ומפקדת

hebrew_learn_ulpan_16-06
hebrew_learn_ulpan_16-07

השלימו את המילים החסרות לפי הסיפור:

hebrew_learn_ulpan_16-08

א. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_16-09

ב. בבית המרקחת

קראו את השיחה וכתבו: קחי, תן, חכי, לכי, שימי

hebrew_learn_ulpan_16-10
hebrew_learn_ulpan_16-11
hebrew_learn_ulpan_16-12

ג. בבוקר

השלימו את השיחה:

hebrew_learn_ulpan_16-13

ד. כתבו את הציווי:

hebrew_learn_ulpan_16-14

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת

כותרת

כותרת

כותרת

1-10

כותרת

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת

על חוף הים באילת

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד