זמן עבר - גוף שלישי, שלמים

hebrew_learn_ulpan_17-00
hebrew_learn_ulpan_17-01

השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_17-02

א. קראו את הקטע וכתבו את מילות היחס:

hebrew_learn_ulpan_17-03

ב. כתבו את הקטע בזמן הווה:

hebrew_learn_ulpan_17-04

ג. כתבו בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_17-05

ד. קראו את הקטע וכתבו את הפעלים בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_17-06

ה. כתבו את הקטע בזמן עבר (במקום היא - הם):

hebrew_learn_ulpan_17-07

ו. כתבו את המשפטים בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_17-08

נתן אלתרמן - משורר

hebrew_learn_ulpan_17-09

א. השלימו לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_17-10

ב. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_17-11

תרצה אתר - משוררת

hebrew_learn_ulpan_17-12

א. השלימו לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_17-13

ב. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_17-14

ב. כתבו שאלות:

hebrew_learn_ulpan_17-15

ד. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_17-16

1-10

ה. כתבו את הפועל בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_17-17

זמן עבר - גוף ראשון וגוף שני,
שלמים

hebrew_learn_ulpan_17-19

השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_17-20

יוסי מספר...

hebrew_learn_ulpan_17-21

א. השלימו את הפעלים לפי הקטע:

hebrew_learn_ulpan_17-22

ב. כתבו שאלות בגוף שני, יחיד [אתה]:

hebrew_learn_ulpan_17-23

ג. כתבו שאלות בגוף שני, יחידה [את]:

hebrew_learn_ulpan_17-24

ד. כתבו שאלות בגוף שני, רבים [אתם]:

hebrew_learn_ulpan_17-25

ה. כתבו שאלות בגוף שני, רבות [אתן]:

hebrew_learn_ulpan_17-26

ו. כתבו את המשפטים בזמן עבר:

hebrew_learn_ulpan_17-27

השורש

hebrew_learn_ulpan_17-28A

א. כתבו את השורש של המילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_17-28

ב. כתבו מילים בשורשים הבאים:

hebrew_learn_ulpan_17-29

הבניינים בעברית

hebrew_learn_ulpan_17-30
hebrew_learn_ulpan_17-31

דוגמאות:

hebrew_learn_ulpan_17-32
hebrew_learn_ulpan_17-33
hebrew_learn_ulpan_17-34

השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_17-35

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת

כותרת

כותרת

כותרת

1-10

כותרת

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת

על חוף הים באילת

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד