הסביל - בניין נפעל

hebrew_learn_ulpan_33-00
hebrew_learn_ulpan_33-01

שלושה ספרים

hebrew_learn_ulpan_33-02

א. השלימו את הקטע במילים הבאות:

hebrew_learn_ulpan_33-03
hebrew_learn_ulpan_33-04

ב. כתבו: תָּלוּי, תְּלוּיָה, תְּלוּיִים, תְּלוּיוֹת

hebrew_learn_ulpan_33-05

מילת היחס "עַל-יְדֵי" בנטייה

hebrew_learn_ulpan_33-06

א. כתבו את מילת היחס "על-ידי" בנטייה:

hebrew_learn_ulpan_33-07

ב. כתבו את שם הפועל הסביל: לְהִי ָּ ֵ

hebrew_learn_ulpan_33-08

ג. זמן הווה - כתבו את הפועל בסביל:

hebrew_learn_ulpan_33-09

ד. זמן עבר - כתבו את המשפטים בסביל:

hebrew_learn_ulpan_33-10

ה. זמן עתיד - כתבו את המשפטים בסביל:

hebrew_learn_ulpan_33-11

אילו... - משפט תנאי בטל

אַהֲבָתוֹ שֶׁל חַיָיל

hebrew_learn_ulpan_33-12

השלימו את המשפטים לפי השיר:

hebrew_learn_ulpan_33-13
hebrew_learn_ulpan_33-14
hebrew_learn_ulpan_33-15

א. השלימו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_33-16

ב. השלימו את המשפטים:

hebrew_learn_ulpan_33-17

ג. ענו על השאלות:

hebrew_learn_ulpan_33-18

ד. הפכו את המשפטים מתנאי בטל לתנאי קיים:

ד. הפכו את המשפטים
מתנאי בטל לתנאי קיים:

hebrew_learn_ulpan_33-19

מילות יחס בנטייה

א. השלימו את הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_33-20

1-10

ב. כתבו את מילות
היחס בנטייה לפי הטבלה:

hebrew_learn_ulpan_33-21

T10

T10 צר

T11

T12

1-10

T13

1-10

T14

T15

T20

T20a

T21

T22

T23

כותרת T30

כותרת T32

כותרת T34

כותרת T35

1-10

כותרת T36

hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24
hebrew_learn_ulpan_04-24

על חוף הים באילת T40

על חוף הים באילת T421

על חוף הים באילת T42

על חוף הים באילת T43

1-10

T42A

* זאת דוגמה להערה בעמוד