Hebrew Ulpan 3440 Lesson 33

וידיאו תרגילים פתרונות חזרה הסביל - בניין נפעל שלושה ספרים א. השלימו את הקטע במילים הבאות: ב. כתבו: תָּלוּי, תְּלוּיָה, תְּלוּיִים, תְּלוּיוֹת מילת היחס "עַל-יְדֵי" בנטייה א. כתבו את מילת…

להמשך קריאהHebrew Ulpan 3440 Lesson 33